Vanaf januari zetten we iedere maand een medewerker in de spotlight. Waarom? Omdat we graag laten zien welke mensen er achter onze organisatie zitten. Dagelijks zet Archive-IT zich in om organisaties te ondersteunen bij de transitie van een papieren- naar een digitale werkomgeving. Daarnaast wordt er software ontwikkeld om veilige, digitale toegankelijkheid te kunnen garanderen… Maar wie doet wat? En wat zijn de drijfveren van de medewerkers van het team van Archive-IT? Tijd voor een kijkje achter de schermen!

De eerste medewerker die we in de spotlight zetten is Marijn Ophelders. En waarom? Tijdens een gezellige lunchpauze waar zo nu dan eens goed gebrainstormd wordt tussen collega’s van de verschillende afdelingen, kwam Marijn met het idee om iedere maand een collega in het zonnetje te zetten. Zo gezegd zo gedaan. ‘Marijn bedankt voor het meedenken, jij bent de eerste gelukkige!’

Marijn Ophelders werkt nu drie jaar bij Archive-IT in de rol van Test Coördinator op de Softwareafdeling. Hij vormt een belangrijke schakel in de professionaliteit van de software én dus automatisch ook voor Archive-IT. Hij zorgt ervoor dat hetgeen er ontwikkeld wordt uitvoerig getest wordt. Dat doet hij niet alleen, maar met een team van testers. Marijn coördineert, voert uit, rapporteert en stuurt bij waar nodig. Eventuele bugs in de software worden tijdig door hem gesignaleerd, waarna hij ervoor zorgt dat deze opgelost zijn voordat de software in productie gaat. Daarnaast documenteert Marijn alle veranderingen en nieuwe functionaliteiten, zodat klanten en partners ook op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen.

Marijn, waar haal jij voldoening uit bij het uitvoeren van jouw functie?

“Ik vind het mooi om te zien dat ik iets wezenlijks bijdraag aan de ontwikkeling en uitbreiding van een softwareproduct. Als software tester word ik namelijk al in een vroeg stadium bij het ontwikkelingsproces betrokken om een ‘ander’ licht te laten schijnen op bugs die opgelost worden of de implementatie van nieuwe functionaliteit. Mijn rol is vooral om te zorgen dat de precieze vraag of het precieze probleem ook daadwerkelijk beantwoord wordt door de geboden oplossing. Daarnaast creëer ik samen met de ontwikkelaar de voorwaarden waarop deze punten achteraf getest gaan worden zodat het resultaat ook meetbaar is.”

Marijn staat niet stil. Hij is ‘as we speak’ bezig met een cursus ethical hacking, zodat hij onze software niet alleen op functionaliteit kan beoordelen, maar ook de veiligheid ervan uitvoerig op scherp kan zetten. Daarnaast laat Achive-IT haar software ook periodiek pogen ethisch te hacken door een externe, gecertificeerde partij om eventuele kwetsbaarheden op tijd te signaleren en aan te pakken.

Marijn is een vrolijke collega, die altijd met een lach naar zijn werk komt. Maar ook absoluut iemand die met regelmaat een lach op de gezichten van zijn collega’s tovert en bijdraagt aan een gezellige interne sfeer.

Marijn, jij mag de volgende collega benoemen die we in de spotlight gaan zetten. Vertel: wie en waarom?

“Ik wil Roy Peeters nomineren als medewerker van de maand. Roy is een zeer prettige collega die altijd positief en kritisch naar de eigen organisatie is en de nodige verbeterpunten signaleert en ook oppakt. Deze eigenschap is uitstekend geschikt voor zijn nieuwe rol als Privacy Officer binnen Archive-IT.”

Inschrijven voor nieuwsbrief