Probleemstelling

De gemeente Peel en Maas wilde de digitale dienstverlening voor de interne medewerkers verbeteren. De dienstverlening bij de gemeente was namelijk al volledig digitaal ingericht en papier paste hier totaal niet meer bij.

Oplossing

Digitalisering van de dossiers was dé perfecte oplossing voor gemeente Peel en Maas. Uniek bij deze opdracht was dat een medewerker van Archive-IT de dossiers op locatie scanklaar heeft gemaakt, waarna ze werden gedigitaliseerd.

Resultaat

  • Versnelde en verbeterde werkprocessen
  • De digitale dossiers zijn veel sneller te raadplegen dan papieren dossiers
  • De dossiers zijn nu veilig opgeslagen conform AVG

Kengetallen

190

Meters gedigitaliseerd archief

2.099

Gedigitaliseerde dossiers

43.311

Inwoners gemeente Peel en Maas

Inschrijven voor nieuwsbrief