Gezondheidszorg

Binnen de zorgsector is het van levensbelang (ook economisch) om voortdurend processen te optimaliseren. Méér doen in minder tijd, waarbij het verlenen van de juiste zorg altijd centraal staat. Met de toenemende wet- en regelgeving, strakke planningen en de te behalen doelen, kan dit een behoorlijke uitdaging zijn. Als zorgverlener is het daarom cruciaal om geen onnodige tijd kwijt te zijn aan administratieve rompslomp en incomplete informatie. Medische informatie dient op het juiste moment op de juiste plek voorhanden te zijn, op een veilige en gebruiksvriendelijke manier. Digitalisering in de zorg biedt hier de oplossing voor. Echter blijft het niet bij digitaliseren, ook het fysiek archiveren van patiëntendossiers die bewaard moeten blijven voor de wetgeving of het inzetten van technologie kunnen helpen bij het optimaal inrichten van de werkprocessen.

Informatie aanvragen

Digitaliseren

Archive-IT biedt verschillende mogelijkheden voor organisaties om papierloos te werken. Dat betekent overigens niet dat alle papieren dossiers gedigitaliseerd dienen te worden. Wij adviseren om alleen de actieve, actuele patiënten-/cliëntendossiers te digitaliseren. Deze heeft u immers veelvuldig nodig in uw werkprocessen. Een efficiënte aanvulling hierop zijn onze fysieke archiveringsoplossingen, waarbij we de papieren dossiers in een van onze beveiligde archiefpanden archiveren en toegankelijk maken door middel van Scanning on Demand.

Meer informatie

Fysiek archiveren

Medische dossiers hebben een verplichte bewaartermijn van minimaal 20 jaar. Door deze dossiers extern te plaatsen bespaart u enorm veel ruimte. Om voor iedere organisatie een passende oplossing te bieden, heeft Archive-IT drie verschillende vormen van fysiek archiveren: pallet opslag, individuele opslag en geconditioneerde opslag.

Meer informatie

Digitaal archiveren

Uiteindelijk valt of staat alles met veilige digitale toegankelijkheid van informatie. Zeker in de zorgsector is het uiterst belangrijk dat de privacy van patiënten gewaarborgd is. Archive-IT heeft een platform ontwikkeld waarin alle informatie, zowel fysiek als digitaal, op een eenduidige wijze gearchiveerd kan worden. En nóg belangrijker: eenvoudig terug te vinden is. Standalone of juist geïntegreerd met uw huidige systeem.

Meer informatie

Voordelen fysiek- en digitaal archiveren

  • U kunt uw archiefruimtes voor waardevollere doeleinden inzetten.
  • Koppelingen met ZIS-, EPD- & ECD-systemen, om het papieren verleden te integreren met de nieuwe digitale aanwas.
  • Voor zorginstellingen met meerdere locaties werkt het efficiënt dat dossiers overal te raadplegen zijn voor geautoriseerde gebruikers.
  • Uitgebreide autorisatiestructuren mogelijk.
  • Veiligheid van gegevens is beter gewaarborgd.

NEN 7510

Archive-IT is gecertificeerd voor NEN 7510. Het certificaat geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. Hiervoor geven de normen een normatief raamwerk in de vorm van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Brochure

Wilt u meer weten over het optimaliseren van uw werkprocessen en de oplossingen van Archive-IT in de gezondheidszorg? Download dan nu onze brochure! In de brochure komen onder andere digitaliseren, fysiek- en digitaal archiveren aan bod.


Referentie

Klantcase

Zuyderland was op zoek naar één centraal systeem voor het beheer van hun privacygevoelige dossiers. Lees verder welke oplossingen van Archive-IT hebben gezorgd voor de juiste oplossing.

Meer informatie aanvragen