Gebruiksvriendelijke, digitale oplossingen in de revalidatiebranche

Medische dossiers die altijd en overal beschikbaar zijn, secretaresses die geen tijd meer kwijt zijn met opzoeken, artsen die inmiddels handig met de gedigitaliseerde papieren dossiers omgaan; Voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is digitaal werken een voorwaarde. Reade is tevreden over partner Archive-IT, die de overstap naar digitale dossiers deskundig heeft begeleid. En over de software, waarmee je digitaal precies hetzelfde werkt als met papieren dossiers.

Silvia Pintabona programmamanager EPD bij Reade in Amsterdam licht toe: “Om met alle ontwikkelingen van buiten af mee te kunnen en omdat we meerdere vestigingen hebben, was digitaliseren een eerste belangrijke stap. De 2500 actuele papieren dossiers op de locatie Overtoom zijn meteen door Archive-IT gedigitaliseerd. De 5200 dossiers van de jaargangen 2008 tot en met begin 2011 bevinden zich in het zwaar beveiligde archiefdepot van Archive-IT in Reuver. Ze zijn met scanning on demand snel digitaal beschikbaar. Op de locatie Jan van Breemenstraat bevinden zich ruim 15.000 actuele papieren dossiers.”

Trends en ontwikkelingen

Binnen de revalidatiesector is er veel in beweging en worden ingrijpende maatregelen doorgevoerd of opgelegd. Het financieringsstelsel werd per 2012 aangepast en de risicodragendheid van de zorgverzekeraars wordt verder vergroot. Centra zullen moeten blijven werken aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg, getoetst via HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en het VMS Veiligheidsprogramma. Prestatiebekostiging, marktwerking, bezuinigingen, concurrentie en transparantie zetten door in de gezondheidszorg. Toenemende krapte op de arbeidsmarkt en continue bezuinigingsdruk vragen om creatieve oplossingen. E-Health is een relatief laagdrempelige en gebruiksvriendelijke optie om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden. Hiermee kunnen zorgcentra hun klantwaarde vergroten en tegelijkertijd personeelsdruk wegnemen. Ook kunnen in co-creatie met de patiënt producten en diensten ontwikkeld worden. Reade wil ook actief inspelen op samenwerking in de transmurale ketens.

EPD

Silvia Pintabona licht toe: “We zijn gestart met de implementatie van een EPD. Met het EPD wordt alle informatie over en rondom de cliënt en zijn behandeling op een eenduidige wijze vastgelegd. De informatie is tijdig, juist, volledig en altijd beschikbaar. Een EPD bevordert de kwaliteit en de doelmatigheid van de informatie-uitwisseling tussen de cliënten en professionals, tussen professionals onderling, en met andere zorgprofessionals buiten de revalidatie-instellingen. Silvia Pintabona: “De medische informatie in papieren medische dossiers is nog niet voor alle Reade locaties gedigitaliseerd. Als we niet digitaliseren, moet bij elk contactmoment zowel het EPD als het papieren dossier worden geraadpleegd. Dit is ondoelmatig en kan leiden tot een verlenging van de contacttijd.”

Doelstellingen EPD

Met het EPD voor revalidatie en reumatologie realiseert Reade meerdere doelen die van strategisch belang zijn:

  • Volledig digitale cliëntendossiers;
  • Optimale toegankelijkheid en transparantie van gegevens;
  • Efficiënte invoer en hergebruik van gegevens;
  • Reductie van fouten, verbeterde continuïteit en overdracht van gegevens;
  • Verlaging van risico’s in de revalidatiezorg en behandeling;
  • Aansluiting op landelijke ontwikkelingen en het voldoen aan de landelijke ICT-normen.

“Het digitaal toegankelijk maken van de papieren medische dossiers is cruciaal voor de realisatie van deze doelen,” concludeert Silvia Pintabona. “Zonder de cliëntgegevens uit deze archieven zal het EPD niet compleet zijn.”

Samenwerking met Archive-IT

Silvia Pintabona is zeer te spreken over hoe het proces verlopen is en over de open samenwerking met Archive-IT. “Bereikbaarheid en snelheid van handelen zijn zeer goed. De kwaliteit van de gescande dossierinformatie is prima. Via mail kwam er snel antwoord op alle vragen. Bij dit soort intensieve overgangen is heldere communicatie, professionele ondersteuning, goede bereikbaarheid, flexibiliteit en deskundigheid een grote hulp. Wel was er van onze kant meer behoefte om aan de hand meegenomen te worden. Dit is een boeiend leerpunt voor ons allemaal geweest”.

Reade, het centrum voor revalidatie en reumatologie, is ontstaan uit de fusie tussen Revalidatiecentrum Amsterdam en het Jan van Breemen Instituut.

Inschrijven voor nieuwsbrief