Veiligheid

Als specialist in het archiveren en digitaliseren van papieren dossiers garandeert Archive-IT de continuïteit van uw primaire bedrijfsprocessen tijdens de gehele transitie van fysiek naar digitaal. Die garantie kan Archive-IT alleen bieden als de beveiliging van zowel de fysieke als de digitale dossiers te allen tijde is gewaarborgd.

Awareness creëren

Archive-IT gelooft dat het allemaal valt of staat met de wijze hoe de organisatie en medewerkers de awareness rondom dit thema uitdragen. Het confronteren met alledaagse praktijkcases helpt hierbij, waardoor het gaat leven onder de medewerkers. Archive-IT zorgt ervoor dat medewerkers bekend blijven met de processen en de alledaagse praktijk. Archive-IT heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en wij willen verder gaan dan de standaarden ons voorschrijven.

ISO-certificaten

Dat Archive-IT haar processen rondom de beveiliging van zowel fysieke als digitale dossiers optimaal op orde heeft, blijkt onder andere uit de certificeringen die zijn afgegeven na onafhankelijke audits. De ISO-certificaten zijn uitgegroeid tot een onmisbaar aspect voor Archive-IT. Naast ISO 27001 bezit Archive-IT het NEN 7510 en ISO 9001 certificaat.

Wij zijn continu bezig om de processen op hoog niveau te houden. De ISO-certificaten bevestigen dat Archive-IT voldoet aan de wet- en regelgeving, we continu procesverbeteringen toepassen en dat we ons conformeren aan de internationale eisen die gesteld worden aan kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging.

Archive-IT is gecertificeerd voor drie ISO-certificaten:

  • ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging
  • NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector
  • ISO 9001 is de standaard voor kwaliteitsmanagement van de processen

Naast bovenstaande certificaten, conformeert onze software AIR zich aan de archiveringsfunctionaliteiten van ISO 16175.

ISO 27001 | Archive-IT
NEN 7510 | Archive-IT
ISO 9001 | Archive-IT

AVG compliant

Archive-IT digitaliseert en archiveert dagelijks vele dossiers. Dossiers boordevol privacygevoelige informatie. Toen de AVG zijn intrede deed, heeft Archive-IT zich ook daarin vastgebeten en met trots kunnen wij zeggen dat wij AVG compliant zijn. Een belangrijk gegeven voor onze klanten, die hun waardevolle en privacygevoelige informatie aan ons toevertrouwen.

Een onderdeel van de AVG is de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Archive-IT heeft de verplichting een FG aan te stellen aangezien wij grootverwerker zijn van persoonsgebonden gegevens. Alex Klaassen is onze Functionaris Gegevensbescherming en is Managing Partner bij de firma NewDay IT Risk & Assurance Services. NewDay helpt bedrijven met informatiebeveiliging, privacy, IT en audits. Alex is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (registratienummer: FG003942) en heeft een toezichthoudende rol binnen Archive-IT. Hij ziet er op toe dat de maatregelen en processen volledig volgens de AVG worden nageleefd.

Fysieke veiligheidsmaatregelen

  • Toegangscontrole d.m.v. badge
  • Camera bewaking
  • Inbraakpreventie beveiliging
  • CO² blusgassysteem
  • Directe doormelding brandweer
  • Droge blusleidingen

Whitepaper veiligheid

Wilt u meer weten over veiligheid? Download dan onze veiligheids whitepaper! Onderwerpen die in deze whitepaper aan bod komen zijn onder andere: de maatregelen van Archive-IT m.b.t. fysieke en digitale informatiebeveiliging, ISO certificaten, AVG, awareness en de Functionaris Gegevensbescherming.

Neem contact met ons op