Rijndam Revalidatie is met haar vele locaties het grootste revalidatiecentrum van Nederland. Om mee te kunnen bewegen met de behoefte van de patiënt, zo efficiënt en doelmatig te kunnen werken en zich vooral te kunnen concentreren op hun hoofdtaken: het verlenen van zorg, is er gekozen voor een gefaseerde overstap naar een digitaal dossier; het revalidatie EPD (R-EPD). Archive-IT spreekt met Rajen Bhattoe, Project Manager bij Rijndam Revalidatie, waarbij hij uitvoerig uitlegt hoe zij omgaan met de overstap naar een geïntegreerd R-EPD.

Het verleden, heden en toekomst binnen één omgeving

Rajen Bhattoe vertelt over de aanvang van het project: “Bij Rijndam Revalidatie maken we al sinds ons bestaan gebruik van Ecaris van VIR. Naast Ecaris zijn we nu bezig met een uitrol van het REPD binnen onze organisatie. Deze twee systemen zijn aan elkaar gekoppeld, zodat planningsgegevens en NAW gegevens gelinkt worden. Toch was dit niet compleet. Het “papieren-verleden” moest ook ontsloten worden binnen onze digitale informatiestructuur, want pas dan heb je één compleet beeld en kun je écht digitaal en efficiënt gaan werken. Hierbij kwam Archive-IT om de hoek kijken. We hebben een integratie binnen het REPD met Archive-IT Virtual Archive, wij noemen dit intern ook wel ‘de link naar het gescande dossier’. Alle papieren informatie uit het verleden is dus geïntegreerd in het R-EPD!”

“In augustus 2014 zijn we gestart met alle voorbereidingen voor de proefimplementaties van de Archive-IT Virtual Archive. Denk dan aan het opschonen van ons eigen historische archief. In oktober 2015 was de eerste livegang van het R-EPD , zodat er al uitvoerig door onze mensen mee gewerkt kon worden. Men was direct erg enthousiast over het ‘gescande dossier’, er was namelijk geen onnodige zoektijd meer. Er waren wel nog wat wensen t.a.v. het inloggen, want door al die systemen die behandelaren tegenwoordig allemaal naast elkaar gebruiken, is steeds opnieuw inloggen wel een issue. Gelukkig heeft Archive-IT daar een Single Sign On oplossing voor ontwikkeld. Hier werken we inmiddels mee en dit zorgt er voor dat behandelaren eenmalig hoeven in te loggen in het R-EPD en niet meer voor het gescande dossier. Dat scheelt enorm in tijd!”

Stap voor stap en weloverwogen!

Het revalidatie EPD wordt geïmplementeerd op alle klinische- en poliklinische behandelafdelingen van Rijndam revalidatie. De invoering van het Revalidatie EPD is een grote operatie. Niet alleen op ICT- vlak, maar ook op organisatorisch vlak. Voor de medewerkers is het een grote verandering en heeft een grote impact. Denk aan werkwijze en onderlinge afstemming rondom de patiënt, de processen en middelen. Voor de volledige uitrol van het revalidatie EPD was een voorbereidingstijd van ruim een jaar nodig Na deze voorbereiding is in oktober 2014 gestart met de gefaseerde uitrol van het Revalidatie EPD. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde uitrol, zodat de ervaringen die hiermee worden opgedaan kunnen worden meegenomen naar de implementaties van alle klinische- en poliklinische behandelafdelingen van Rijndam. Inmiddels is het R-EPD binnen een groot deel van Rijndam uitgerold. De poliklinieken (kinderen) en klinieken (kinderen en volwassenen) zijn in 2015 voorzien van het R-EPD. In 2016 zijn de ziekenhuislocaties aan de beurt en wordt het implementatie project in september 2016 afgerond.

Zeg wat je doet, doe wat je zegt!

“De keuze om met Archive-IT in zee te gaan is niet over één nacht ijs gegaan”, aldus Rajen Bhattoe. “Het succes van het project en acceptatie van het R-EPD hangt af van de manier hoe het papieren verleden ontsloten wordt in het R-EPD. Dit hebben we bewust belangrijk gemaakt. Daar zijn dus veel eisen aan gesteld! We hebben vier leveranciers uitgenodigd voor een productpresentatie, waarbij het belangrijkste criteria dan ook die integratie was. Archive-IT was erg overtuigend. Zij konden namelijk laten zien dat hetgeen ze zeiden ook daadwerkelijk waargemaakt kon worden. Doordat Archive-IT een soortgelijk project heeft uitgevoerd en een samenwerkingsverband met VIR heeft, wisten we dat we goed zaten. Daarnaast was acceptatie en gebruikersgemak ook een vereiste. Door de manier waarop digitale dossiers gepresenteerd werden, hebben we mensen over de streep getrokken. Archive-IT biedt een goede combinatie tussen snelheid, functionaliteit en herkenbaarheid.”

Veiligheid

De privacy van onze patiënten staat op nummer 1. “Een ander aspect waar we naar gekeken hebben, is informatiebeveiliging. Denk hierbij aan certificeringen. Archive-IT voldoet hieraan en dat geeft vertrouwen. Door nieuwe ontwikkelingen in de markt, neem de Wet Meldplicht Datalekken die 1 januari 2016 van kracht gaat en het digitaal waarborgen van onze patiëntgegevens, heeft informatiebeveiliging een nóg hogere prioriteit.”

Rijndam Revalidatie heeft nog een weg te gaan, maar is erg enthousiast en tevreden over de stappen die er tot nu toe gezet zijn. Op deze manier kan er weloverwogen en procesmatig een verandering aangebracht worden. Een verandering die er voor zorgt dat Rijndam Revalidatie klaar is voor de toekomst!

Inschrijven voor nieuwsbrief