Privacy

Archive-IT respecteert de privacy van al haar contacten en bezoekers van haar website. Persoonlijke gegevens die u ons verschaft – al dan niet via de contactpagina van onze site – worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de persoonlijke gegevens heeft verstrekt.

Doel en grondslag voor persoonsgegevens

Het doel van de verwerking is:

 • U te kunnen informeren op de wijze zoals u heeft aangegeven in de contactformulieren
 • Te reageren op uw contactaanvraag via onze website (grondslag toestemming);
 • Naar aanleiding van de door u verstrekte toestemming u te informeren over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe diensten, speciale aanbiedingen of acties (grondslag toestemming);
 • Met u te communiceren over onze diensten/producten, offertes en (lopende) projecten (grondslag uitvoering van een overeenkomst);
 • De verstrekte diensten te factureren (grondslag uitvoering van een overeenkomst).

De grondslag voor deze verwerking is:

 • Gebaseerd op toestemming (AVG artikel 6 lid 1-a);
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (AVG artikel 6 lid 1-b).

Persoonsgegevens en derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Als uw gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld dan zal dit uitsluitend geschieden:

 • Ter uitvoering van een overeenkomst (levering diensten en/of producten). Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Archive-IT waarborgt dat persoonsgegevens, die zij zelf beheert of laat verwerken door een derde, op een voldoende technische en organisatorische wijze zijn beveiligd;
 • Ter uitvoering van een wettelijk verplichting aan daartoe bevoegd gezag.

De werknemers van Archive-IT en door haar ingeschakelde derden zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te respecteren en de relevante wetgeving na te leven.

Uw rechten

Onderstaande rechten zijn van toepassing op een directe relatie tussen betrokkene (datasubject) en Archive-IT. Wij zullen nooit direct informatie verstrekken over persoonsgegevens van onze klantrelaties (gegevensverantwoordelijken) die dossiers bij ons laten beheren /digitaliseren. Hiervoor zullen we u altijd doorverwijzen naar deze gegevensverantwoordelijke.

Uw rechten:

 • Recht op inzage. Het recht op inzage houdt in dat wij u op verzoek laten weten welke persoonsgegevens we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie. Het recht op rectificatie houdt in dat wanneer de persoonsgegevens onjuist zijn wij deze op uw verzoek zullen corrigeren. Overigens kunt u deze wijziging zelf doorvoeren via onze zelfservice in onze nieuwsbrieven.
 • Recht op verwijdering. Alhoewel we niet meer persoonsgegevens noteren dan noodzakelijk voor het doel, heeft u recht op verwijdering. Dit houdt in dat wanneer wij, gezien het doel van de verwerking, toch te veel, of te weinig of niet ter zake doende persoonsgegevens verwerken en u de gegevens zelf niet kunt verwijderen, u ons kunt verzoeken deze te wissen.

Cookiebeleid

Archive-IT kan bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik maken van cookies en andere soortgelijke technologieën. Archive-IT zet deze technologieën in om de klantervaring te verbeteren en advertenties te kunnen personaliseren.

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker van de website een bepaalde advertentie te vaak ziet, of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt getoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Als u ons gebruik van cookies niet accepteert, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser. Op de website van de Consumentenbond vindt u uitleg over het verwijderen van cookies.

Archive-IT maakt gebruikt van “first-party cookies” welke Archive-IT zelf plaatst en “third-party cookies” welke derde partijen op onze website plaatsen. Sommige cookies zijn technisch van aard. Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de diensten van Archive-IT. Dit zijn de zogenaamde “functionele cookies”. Daarnaast maakt Archive-IT gebruik van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

Archive-IT maakt soms gebruik van “tracking cookies”. Deze worden door een derde partij geplaatst. Deze partij voert ook de zogenaamde tracking uit.

Afzender Type Reden
Google Analytics Analytisch Registreert van iedere bezoeker kenmerken over het gebruik van de website
Google Tag Manager Analytisch Registreert van iedere bezoeker kenmerken over het gebruik van de website
Google Ads Analytisch Registreert of er doelen worden behaald door Google Ads
Hotjar Analytisch Registreert van iedere bezoeker kenmerken over het gebruik van de website
Smartsupp Chat Functioneel Voor het gebruik van de chatfunctie worden Smartsupp cookies geplaatst
Archive-IT Functioneel Bijhouden van persoonlijke voorkeuren & instellingen
YouTube Tracking Voor het afspelen van YouTube video’s plaatst YouTube een tracking code
DoubleClick Tracking Om relevante advertenties te tonen, wordt gebruik gemaakt van een Google tracking cookie
Google Ads Tracking Om relevante advertenties te tonen, wordt gebruik gemaakt van een Google tracking cookie

Vragen/opmerkingen/klachten

Voor de hierboven genoemde rechten, vragen en klachten omtrent de Privacy Policy van Archive-IT, kunt u een e-mail sturen naar onze Privacy Officer via privacy-officer@archive-it.nl, deze is ook bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)77 750 11 00. Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren. We zullen u laten weten als er eventuele consequenties zijn van het voldoen aan uw verzoek (bijvoorbeeld dat we de dienst niet meer kunnen leveren conform afspraken). Als we van mening zijn dat we goede redenen hebben om uw verzoek te weigeren zullen we u die redenen gemotiveerd in onze reactie laten weten.

Tot slot berichten wij dat, mocht u van mening zijn dat wij door onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de wet handelen, we dat graag vernemen. We proberen dan samen met u een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan uw bezwaren. Komen we er toch niet uit dan kunt u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming de heer Drs A. (Alex) E. Klaassen, dan kan dat via een e-mail aan alex.klaassen@newdayriskservices.nl. de heer Drs A. (Alex) E. Klaassen is Managing Partner bij de Firma NewDay IT Risk & Assurance Services. Drs A. (Alex) E. Klaassen is namens Archive-IT ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder registratienummer FG003942.

Neem contact met ons op