Wiggers Faber Advocaten | Belastingkundigen specialiseert zich binnen verschillende rechtsgebieden. Ze geven juridisch advies, onderhandelen en waar nodig voeren ze een procedure bij de rechtbank. Het bedrijf is gericht op zowel particulieren als ondernemers. Wiggers Faber is in 2016 opgericht uit een samenwerkingsverband tussen Wiggers Gunning Advocaten & Belastingkundigen en Ross Advocaten. In 2019 is de naam veranderd naar Wiggers Faber Advocaten | Belastingkundigen. Na deze fusie volgde een verhuizing en wist het management niet waar ze met al het archief naartoe moesten. Archive-IT kwam toen al snel in beeld.

Debora Janssen, juridisch secretaresse bij Wiggers Faber, heeft dit project volledig begeleid en vertelt over haar ervaringen met archiefopslag en Archive-IT

Snel en vakkundig

“Toen de verhuizing aan de orde kwam, moest er iets met het archief gebeuren. Het archief werd steeds minder geraadpleegd, deze ruimte konden wij intern beter besteden. Daarnaast willen we met de tijd meegaan en overgaan naar digitaal werken. Dat is ook de reden dat we het papieren verleden niet meer intern willen bewaren. Wij zijn toen gaan nadenken over het extern opslaan van het archief. Een collega had al goede ervaringen met Jalema en zo zijn we bij zusterbedrijf Archive-IT terecht gekomen. Zij hebben ons naast alle mogelijkheden ook de ins en outs toegelicht, dat gaf ons meteen een vertrouwd gevoel”, vertelt Debora.

Totaalplaatje

Debora vervolgt haar verhaal: “In de keuze voor een leverancier hebben we naar meerdere partijen gekeken en offertes aangevraagd. Wat we vooral belangrijk vonden is dat het archief op een zeer veilige plek opgeslagen wordt en zodra we iets nodig hebben, we dit snel en betrouwbaar tot onze beschikking hebben. Toen dat plaatje klopte met de prijs, was de keuze voor Archive-IT een feit. We hebben inmiddels een aantal keer een dossier opgevraagd, zowel fysiek als digitaal en de snelheid van handelen van Archive-IT is super!”

Veiligheid gaat voor alles

Veiligheid is het belangrijkste aspect voor Wiggers Faber. Met het zicht op de AVG vindt Wiggers Faber het zeer belangrijk dat alle persoonsgegevens veilig geborgd zijn en conform alle wettelijke eisen worden opgeslagen. Dat Archive-IT deze veiligheid kan waarborgen blijkt het uit ISO 27001 certificaat. Niet alleen de opslag, maar ook de software is waterdicht. Debora vertelt: “Als je ziet wat Archive-IT aan maatregelen neemt om de informatiebeveiliging op hoog niveau te krijgen en te houden, dan weet je: voor service, kwaliteit en zorgvuldigheid moet je bij Archive-IT zijn”.

Archive-IT is Wiggers Faber dankbaar voor het vertrouwen.

Inschrijven voor nieuwsbrief