Vanaf juli 2020 wordt het verplicht voor zorginstellingen om patiënten kosteloos online inzicht te geven in hun eigen medisch dossier. Dit kunnen ze doen via de zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In deze omgeving kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgleverleners verzamelen en beherenDaarnaast kunnen patiënten vanaf dan aangeven welke gegevens wel of niet door welke zorgverleners mogen worden ingezien.  

Een centraal punt

Door het gebruik van een PGO is er één centraal punt voor patiëntendata, dat gebruikt kan worden door zowel patiënten als medisch specialisten. Dit neemt veel onnodig werk/tijd en dus frustraties weg. Bij patiënten, die vaak bij elke specialist weer hetzelfde verhaal moeten vertellen of zich onvoldoende betrokken voelen bij hun eigen behandeling of keuzes door een tekort aan informatie. Daarnaast neemt het ook frustraties weg bij medisch specialisten, die erg veel tijd kwijt zijn aan de registratie van het verhaal van de patiënt. Of niet inzichtelijk hebben wat in het verleden wel of niet heeft gewerkt qua medicatie of behandeling. 

Voordelen PGO 

Er zijn verschillende voordelen van een PGO: 

  • De patiënt krijgt overzicht en inzicht in het ziekteverloop en alle onderzoeken en behandelingen. Zo heeft de patiënt een goed beeld van zijn of haar gezondheid, diagnose en behandeling van zowel het heden als het verleden. 
  • De patiënt houdt de regie en controle. In het verleden waren er regelmatig problemen met het feit dat zorgverleners niet genoeg informatie uitwisselden. Hierdoor ontstond een informatiekloof tussen patiënt en zorgverlener.  
  • Advies op maat. De patiënt kan de artsen de informatie geven die zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan het laten zien dat een medicijn in het verleden niet heeft gewerkt. Met de juiste informatie kan een arts gerichter te werk gaan, waardoor de patiënt sneller de juiste behandeling krijgt en fouten kunnen worden voorkomen. 

Digitale vooruitgang

De wettelijke verplichting van PGO’s heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt. Het betekent ook dat zorginstellingen ervoor moeten zorgen dat ze hun digitale zaken op orde hebben. Het is dan ook een grote stap vooruit in de digitalisering binnen de gezondheidszorg. Een PGO vraagt namelijk om technische koppelingen die voldoen aan de wetten en normen voor veiligheid, toegankelijk en privacy. Daarnaast moet er een automatische koppeling worden gerealiseerd met de elektronische patiënten/cliëntendossiers. Deze koppelingen worden gemaakt via de ziekenhuis– en/of huisarts–informatiesystemen (ZIS/HIS).  

MedMij

Patiënten kunnen zelf kiezen welke PGO ze willen gebruiken. Echter is het wel belangrijk dat de PGO voldoet aan het MedMij label. Het MedMij label is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Patiëntenfederatie en de zorgverzekeraars in Nederland. Om het MedMij keurmerk te mogen dragen, moet er aan veel verschillende eisen worden voldaan. Zo staat er in het afsprakenstelsel beschreven welke regels er zijn voor data-uitwisseling tussen PGO’s en systemen van zorgverleners. Het is vooral belangrijk dat dit op een uiterst veilige manier verloopt, zodat de privacy van de patiënt te allen tijde gewaarborgd is.  

Deadline in coronatijd

Sommige ZIS/HIS-leveranciers hebben aangegeven dat zij er door de maatregelen rondom de coronacrisis mogelijk niet in slagen om alle onderdelen op tijd online beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij met name om de online inzage van correspondentie. Er is daarom besloten dat ZIS/HIS-leveranciers voor dit onderdeel uitstel krijgen tot maximaal 31 december 2020. Uiterlijk die datum moeten patiënten dan ook de relevante correspondentie via de PGO kunnen inzien. De deadline van 1 juli blijft wel gelden voor de basiseisen van de PGO. Lees het hele nieuwsbericht hier.

Heeft u hulp nodig bij het op orde krijgen van uw digitale, medische informatie? Neem contact op met Archive-IT voor een oplossing op maat! 

Inschrijven voor nieuwsbrief