Hoe werk je met een groep gevarieerde mensen? Elk team bestaat uit verschillende mensen en persoonlijkheden. De één is een echte teamplayer, de ander werkt het liefst alleen. En terwijl de één zeer accuraat is, heeft de ander genoeg aan de grote lijnen. Hoe kun je de onderlinge verschillen zo effectief mogelijk benutten?

Diversiteit in het team

Veel managers zijn mensgericht. Ze houden van diversiteit en inspraak, nemen de beslissingen het liefst zoveel mogelijk samen met het team. Maar wat als dat team bestaat uit conflicterende persoonlijkheden? En wat als uiteindelijk niemand het eens wordt? Verdeeldheid binnen een bedrijf werkt averechts. Het houdt innovatie en veranderingsprocessen tegen en als het tegenzit verziekt het de werksfeer en de productiviteit. Maar lees verder, want gelukkig is daar iets aan te doen.

Drie tips voor een optimale samenwerking

Zelfs een uiterst divers team kan samen tot prachtige resultaten komen. De kunst is om gebruik te maken van elkaars pluspunten, terwijl valkuilen zoveel mogelijk worden vermeden. Ook digitaal werken kan bijdragen aan een betere onderlinge samenwerking. De volgende drie tips helpen om het beste uit je team te halen:

  • Luister naar elkaar. Luisteren naar de ander lijkt misschien simpel, maar dat is het niet. In de praktijk vullen we maar al te gemakkelijk dingen in voor de ander, of trekken we voorbarige conclusies. Toch vormt juist luisteren de basis van invloed, innovatie en verbeteringen. De LSD-techniek (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) is een beproefde methode om er werkelijk achter te komen wat er bij de ander leeft.
  • Creëer duidelijkheid. Zelfs al spreken twee mensen dezelfde taal, dat wil nog niet zeggen dat ze het ook over hetzelfde hebben. Eén woord kan voor mensen totaal verschillende betekenissen hebben. Een voorbeeld: bij ‘overleggen’ denkt de één misschien aan een uitputtende vergadering, en de ander aan een gezamenlijke koffiepauze van 15 minuten. Onderzoek daarom of je het wel over hetzelfde hebt. Zo kom je gemakkelijker tot concrete afspraken.
  • Werk aan een gezamenlijke visie. Iedere organisatie is gebaat bij een gezamenlijk verhaal dat antwoordt geeft op de volgende vragen: waar staan we samen voor, waar willen we heen en wat zijn onze gezamenlijke waarden? Ga daar eens samen voor zitten. Bedenk dat elk doel is opgebouwd uit kleine stapjes. Het creëren van een visie zorgt voor een consistent geheel waarbinnen iedereen een eigen plekje kan innemen. Uit onderzoek (GALLUP 2013) blijkt dat het merendeel van de huidige medewerkers niet-betrokken is, en dat een gezamenlijk verhaal essentieel is om werknemers weer te betrekken bij de organisatie. Digitaal werken kan in dat opzicht een nuttige investering zijn. Slim digitaliseren maakt het mogelijk om overal te werken en om data snel en gemakkelijk te archiveren en toegankelijk te maken. Zo krijgen werknemers de kans om het werk uit te voeren op een manier die bij hun persoonlijkheid past. Het gevolg: een prettige win-winsituatie voor iedereen.

Inschrijven voor nieuwsbrief