Het Sociaal Fonds van Archive-IT doneert ieder kwartaal aan (lokale) goede doelen en mooie initiatieven. We zijn in staat dit te doen, doordat alle medewerkers een gedeelte van hun winstuitkering aan de kant zetten, waarna de directie dit bedrag verdubbeld. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we diverse donaties gedaan, waar we u graag over informeren.

Duchenne 40

Iedereen met Duchenne moet minstens 40 jaar oud worden met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Op 26 juni is de 2e editie van Duchenne 40 gehouden. Iedere deelnemer fietst minstens 40 kilometer en haalt minstens €40 op. De opbrengst van de Duchenne 40 gaat naar Duchenne Parent Project (DPP) en komt ten goede aan onderzoek naar de ziekte van Duchenne.

Stichting Jeroen

Jeroen Rutjens (39) is een sportieve jongen die midden in het leven staat. Trotse vader van kinderen Bob en Cliff en al bijna 18 jaar gelukkig met zijn vriendin Inge. In 2020 is een tumor gevonden in de endeldarm met uitzaaiingen in de lever, longen en enkele lymfen. Veel behandelingen en medicijnen worden niet vergoed. De stichting is opgericht om Jeroen te helpen, maar ook de bewustwording rondom darmkanker te verhogen. Doneren kan nog via: https://www.whydonate.nl/fundraising/STICHTINGJEROEN/nl

BurgerBos Reuver

In het BurgerBos kan iedereen een boom planten met een bijzondere betekenis: geboorte van een (klein-)kind, verjaardag, huwelijksfeest, jubileum, overlijden of om uiting te geven aan een levensmotto. Het BurgerBos ligt in Ronkenstein, Reuver. Over een aantal jaar ontstaat een parkbos, waarin iedere boom symbool zal zijn voor een verhaal. Het op deze wijze ontstane bos draagt bij aan het bosbestand in de gemeente Beesel en zorgt dat vogels, insecten en anderen in het bos en groen levende wezens goed kunnen floreren.

’t Anker

Na 30 jaar is het pand van Jong Nederland Reuver-Offenbeek, ’t Anker, toe aan een grondige renovatie. De uitbreiding is nodig om alle leeftijdsgroepen onderdak te bieden. Er komen ook mogelijkheden voor het samenbrengen van mensen; denk aan kookprojecten, jeu de boules, bewegingslessen voor de onderbouw van basissschool de Triolier, kaartmiddagen etc. BSO ’t Rovertje maakt inmiddels ook gebruik van het gebouw.

Stichting Stilgezet

Stichting Stilgezet is er voor het inzichtelijk en begrijpelijk maken van de emotionele situatie van patiënten en hun naasten voor en na een ingrijpende, vaak levensreddende medische behandeling, waardoor de kwaliteit van het leven wordt vergroot. Om dit doel begrijpelijk en tastbaar te maken worden ervaringen vertaald in onder andere een boek, podcast, theaterstuk, muziekcompositie, overige andere kunstvormen en wetenschappelijk onderzoek.

Help Bennie

Bij Bennie Krijbolder, 9 jaar, is een tumor in de hersenstam geconstateerd. Het blijkt een Diffuus Midline Glioom graad 4 te zijn, een snelgroeiende en kwaadaardige tumor. 98% van de kinderen met deze aandoening overleeft het eerste jaar niet. Behandeling in Nederland is niet mogelijk. In de Verenigde Staten zijn een aantal ziekenhuizen die een behandeling hebben met een grote kans van slagen. 

Stichting De Gouden Tip – Tanja Groen

Stichting De Gouden Tip wil alles op alles zetten om de spoorloze verdwijning van Tanja Groen (18) in de zomer van 1993 in Maastricht op te lossen. Tanja’s ouders verkeren nu al bijna 28 jaar in martelende onzekerheid en willen maar één ding, dat het mysterie wordt opgelost, dat Tanja ‘naar huis komt’ en dat zij haar een laatste rustplaats kunnen geven. De stichting wil €1 miljoen als beloning voor de gouden tip om Tanja Groen te vinden.

Ook ú mag goede doelen aandragen die een eenmalige donatie kunnen gebruiken. Deze worden door het Sociaal Fonds in behandeling genomen en wie weet kunnen wij helpen. Samen staan we sterk! Neem contact met ons op via info@archive-it.nl.

Inschrijven voor nieuwsbrief