Archiefvernietiging

Veilige archiefvernietiging van dossiers

Zijn de bewaartermijnen van uw documenten verstreken? Of wilt u gewoon eens grondig opruimen in het archief en de documenten die niet meer nodig zijn vernietigen? Toch is gewoon weggooien niet veilig en zelf door de shredder halen is een enorm tijdrovende taak! Archive-IT kan de archiefvernietiging van uw privacygevoelige informatie voor u uit handen nemen.

Deze vernietiging wordt door onze partner SUEZ, gespecialiseerd in gecertificeerde archiefvernietiging.

Veilig transport

Het vervoer van de dossiers van onze beveiligde archiefpanden naar SUEZ wordt uitsluitend met exclusief transport verricht. Dat houdt in dat uw te vernietigen archiefstukken in één rechtstreekse weg naar de beveiligde omgeving van SUEZ wordt gebracht.

Archief vernietigen: voorkom datalekken, ook fysiek!

Archief vernietigen gaat verder dan het verscheuren van uw papier. Het moet onder strikte omstandigheden vernietigd worden en aan vele eisen voldoen. Op deze manier bent u verzekerd dat uw waardevolle informatie, die wellicht bedrijf kritisch of erg privacygevoelig is, nooit en te nimmer op straat komt te liggen. Na afloop van de veilige archiefvernietiging ontvangt u van ons een certificaat van vernietiging. Dit certificaat vermeldt alle dossiers die wij voor u hebben vernietigd. Op basis hiervan kunt u bewijzen dat u uitvoering hebt gegeven aan het vernietigingsbeleid zoals dat geldt voor uw organisatie.

Het vernietigen van de dossiers is inclusief de volgende activiteiten:

  • Opheffen dossiers uit de omgeving van Archive-IT;
  • Transport van de dossiers naar het vernietigingsbedrijf;
  • Onherkenbaar en gecertificeerde vernietiging van de dossiers;
  • Opstellen van het certificaat van vernietiging, welke via een portal beschikbaar wordt gesteld.

Voor het vernietigen van dossiers worden kosten in rekening gebracht.

Het archief vernietigen is een specialisme, waar op een zorgvuldige en veilige manier mee omgegaan dient te worden. Archive-IT werkt alleen maar met partners samen die ook de juiste certificaten en procedures hebben, zodat we in de keten gecertificeerd zijn.

Archiefopslag

Heeft u een overvol archief, maar zijn uw bewaartermijnen nog niet verstreken? Of heeft u uw documenten nog wel eens nodig? Dan is fysieke archiefopslag dé oplossing voor u. Archive-IT biedt drie verschillende vormen van archiefopslag aan; namelijk opslag op palletniveau, opslag op dossierniveau en opslag conform Archiefwet.

Onze klanten

Neem contact met ons op