Vanaf 2021 zal de Archiefwet zoals we deze nu kennen worden vernieuwd. De Archiefwet is van belang voor overheidsorganen en een beperkt aantal particuliere organen met een openbare gezagstaak (zoals onderwijsinstellingen). In deze blog brengen wij u alvast op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen! 

Wat houdt de Archiefwet in? 

De Archiefwet geeft een algemeen kader voor het informatiebeheer van overheidsorganen met als hoofddoel dat belangrijke overheidsinformatie behouden, vindbaar en toegankelijk blijft voor huidige en toekomstige generaties. Daarmee waarborgt de Archiefwet het behoud van archieven als bestanddeel van het Nederlands cultureel erfgoed, maar schept deze ook de voorwaarden dat de overheid zich tegenover burgers en het parlement kan verantwoorden over haar handelen. 

Waarom wordt de Archiefwet vernieuwd? 

De huidige Archiefwet is opgesteld in 1995 en de regels zijn dan ook vooral gericht op het papieren archief. Echter worden er tegenwoordig bijna geen papieren archieven meer gevormd en is de overheid in hoog tempo aan het digitaliseren. Daarom is het van belang dat de Archiefwet gemoderniseerd wordt, zodat deze beter aansluit bij de praktijk van het digitale informatiebeheer en daardoor gemakkelijker te begrijpen en toe te passen is. Daarnaast is het cruciaal voor overheidsinstanties om hun informatie zorgvuldig te beheren en duurzaam toegankelijk te houden, zowel voor huidige als voor toekomstige generaties. 

Overbrengingstermijn 

Er zijn een tiental veranderingen die worden doorgevoerd in de Archiefwet van 2021 ten opzichte van de Archiefwet van 1995. De meest opmerkelijke verandering is het terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar. Dit betekent dat de archiefdrager de archiefstukken die ouder zijn dan 10 jaar moet overdragen aan de beheerder van het archief. Voorheen hoefde dit pas te gebeuren wanneer archiefstukken ouder dan 20 jaar waren. Deze verandering zorgt ervoor dat overheden eerder moeten kijken naar wat ze willen bewaren en wat ze willen vernietigen. Een goede motivatie om alle zaken op orde te krijgen! 

Echter is het onmogelijk om te verwachten dat overheden dit van de een op de andere dag kunnen bereiken. Daarom staat de wet een uitlooptermijn toe van tien jaar. Zo hebben de overheden vanaf het moment dat de wet ingaat formeel gezien nog tien jaar tijd om de te bewaren archieven klaar te maken voor overbrenging. 

Andere wijzigingen 

Buiten het halveren van de overbrengingstermijn zijn er geen grote veranderingen in de Archiefwet. Er zijn vooral schriftelijke wijzigingen, zoals de naamswijziging van een aantal centrale begrippen en het uitbreiden of inkorten van enkele wetsregels. Benieuwd naar de alle wijzigingen in de vernieuwde Archiefwet? Lees hier meer!

Inschrijven voor nieuwsbrief