Dankzij een nieuwe wet krijgt een patiënt het recht om zijn medisch dossier online te bekijken. Daarnaast mag hij ook zelf bepalen welke artsen toegang krijgen tot zijn medische informatie.

Om dat mogelijk te maken moeten de komende jaren miljoenen mappen met patiëntgegevens gedigitaliseerd worden. Het bedrijf Archive-IT uit Reuver digitaliseert de dossiers van Nederlanders en verwacht dat de komende jaren fors meer dossiers gedigitaliseerd zullen worden. Miljoenen dossiersArchive-IT is een van de weinigen in Nederland die de medische dossiers scant en tevens digitaal ontsluit. In totaal beslaat het archief van nog te digitaliseren dossiers zo’n 50 strekkende kilometer. Bij het bedrijf in Reuver worden vrachtwagens vol patiëntendossiers afgeleverd. Die worden eerst ontdaan van nietjes en elastiekjes, om ze vervolgens stuk voor stuk in te scannen. Daarbij worden de bestanden via speciale software gekoppeld aan de juiste persoon.

BeveiligingDe archiefhal van Archive-IT is zo gemaakt dat de papieren dossiers optimaal geconserveerd blijven en de kans op verlies door bijvoorbeeld een brand zo klein mogelijk is. De digitale data staat niet in Reuver opgeslagen, maar elders in het land. Deze computers zijn extreem goed beveiligd tegen datalekken. En ook het personeel heeft een geheimhoudingsplicht.

Inschrijven voor nieuwsbrief