In de huidige digitale wereld is het stroomlijnen van informatiebeheer essentieel geworden voor organisaties van elke omvang. Een technologie die dit landschap verandert, is machine learning. Deze geavanceerde techniek biedt mogelijkheden om informatiebeheer te optimaliseren. Bij Archive-IT passen we deze technologie al toe in onze oplossingen. 

Maar wat houdt machine learning precies in? 

  • Het is een onderdeel van kunstmatige intelligentie waarmee computers leren en taken uitvoeren zonder expliciete programmering; 
  • Algoritmen worden getraind met behulp van gegevens om patronen te identificeren en voorspellingen te doen; 
  • Het wordt toegepast op verschillende vlakken, zoals beeld-/spraakherkenning en taalverwerking. 

Machine learning opent dus de deur naar ongekende mogelijkheden voor het optimaliseren van digitaal informatiebeheer. Dankzij deze technologie kunnen organisaties efficiënter en effectiever omgaan met de enorme hoeveelheid beschikbare informatie. De hoeveelheid documenten groeit immers met de dag! 

Hoe Archive-IT de kracht van machine learning benut 

Bij Archive-IT maken we volop gebruik van machine learning, vooral binnen onze dienstverlening 'Vitaliseren', waar ook ons zusterbedrijf Van Dinther gebruik van maakt voor haar klanten. Hiermee verbeteren we continu het beheer en het automatiseren van uw documenten en dossiers. Met onze kennis van en ervaring met deze technologie, zijn we uitstekend gepositioneerd om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatiebeheer. 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende toepassingen om uw informatiebeheer te automatiseren: 

  • Het clusteren van gegevens: het proces van het groeperen van vergelijkbare gegevens of objecten op basis van bepaalde kenmerken of eigenschappen. Het clusteren van gegevens zorgt voor een beter gebruik van gegevens binnen uw organisatie. In de gezondheidszorg worden bijvoorbeeld gegevens met behulp van machine learning geclusterd om patientenprofielen te identificeren voor gepersonaliseerde behandelingen. Een ziekenhuis beschikt over een grote hoeveelheid informatie over patiënten met een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld diabetes. Deze verzameling van gegevens bevat verschillende soorten informatie, zoals leeftijd, geslacht, BMI, bloedsuikerwaarden, cholesterolniveaus, voedingsgewoonten, lichamelijke activiteit, enzovoort. Met machine learning past een ziekenhuis clusteringstechnieken toe om deze gegevens te groeperen op basis van overeenkomstige kenmerken. 
  • Het classificeren van informatie: het toewijzen van labels of categorieën aan gegevens op basis van hun kenmerken, eigenschappen of inhoud. Dit leidt bijvoorbeeld tot een efficiëntere opslag en archivering van uw gegevens. Als we een gemeente als praktijkvoorbeeld nemen zorgt machine learning ervoor dat documenten automatisch gelabeld worden voor classificatie en archivering. Op deze manier beheert deze gemeente grote hoeveelheden documenten, variërend van beleidsdocumenten tot juridische stukken en financiële rapporten. Deze documenten worden zodoende op een gestructureerde manier geclassificeerd en gearchiveerd voor efficiënt beheer en toegang 
  • Het extraheren van gegevens: het proces van het verzamelen en isoleren van specifieke gegevens uit een grotere dataset, document of informatiebron. Dit passen we toe om waardevolle informatie te verkrijgen die uw organisatie kan gebruiken voor analyse, rapportage, besluitvorming of andere doeleinden. Een woningcorporatie is een instantie die veel baat heeft bij het gebruik van machine learning om gegevens te extraheren. Het automatisch identificeren van specifieke kenmerken en informatie uit huurcontracten en documenten stelt een woningcorporatie in staat gegevens te verzamelen uit een grote verzameling huurcontracten. Deze huurcontracten bevatten belangrijke informatie zoals de huurtermijn, huurprijs, borgbedrag, namen van huurders, en andere voorwaarden. 

Het grote voordeel voor onze klanten is dat machine learning de afhankelijkheid van menselijke invoer vermindert, waardoor mensen minder fouten maken. Het verminderen van de afhankelijkheid van menselijke invoer door middel van machine learning draagt bij aan een meer efficiënte en effectieve werkomgeving. Hierdoor kunnen medewerkers zich focussen op taken waar hun vaardigheden en ervaring het meest waardevol zijn. 

Bent u nieuwsgierig naar de vele voordelen die machine learning biedt voor uw informatiebeheer? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om u te informeren over de voordelen van machine learning met betrekking tot het optimaliseren van uw informatiebeheer. 

Inschrijven voor nieuwsbrief