Veilige, digitale werkplekDe zorg is genoodzaakt om stappen te zetten naar een digitale werkplek. Redenen hiervoor kunnen efficiencyslagen, bezuinigingen en innovaties zijn. Met een moderne digitale werkplek krijgen medewerkers sneller toegang tot de altijd complete informatie, is het alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers en kan er tijd- en plaats onafhankelijk gewerkt worden.  Door deze verschuivingen in de zorg, merk je dat informatiebeveiliging een steeds hogere prioriteit krijgt. Logisch ook, want digitale data vergt een hele andere beveiligingsmethode dan fysieke informatie. Ook al is de informatie niet meer tastbaar als het digitaal staat, is men veel beter in staat hoge veiligheidsnormen toe te passen en deze te reguleren. In de zorg is dit cruciaal!

Mobiliteit in de zorgIn de zorg is het de normaalste zaak van wereld dat zorgverleners op verschillende locaties werkzaam zijn. Bij patiënten thuis, in de instelling of op andere vestigingen zijn hier voorbeelden van. Dit is niets nieuws, maar het benadrukt wel de essentie van informatiebeveiliging. Papieren dossiers die nog onder de arm de organisatie verlaten? Dat kan anno 2014 echt niet meer! Een goed gefaciliteerde, mobiele én veilige werkplek kan geregeld worden met bijvoorbeeld een tablet. Door informatie via mobiele devices toegankelijk te maken kun je aan efficiency verbeteringen werken, maar ook aan de professionalisering van je organisatie. Informatie is waar en wanneer dan ook toegankelijk. Maar alléén voor de personen die daartoe de rechten hebben. Dit kan met de Virtual File for iPad. Hiermee kunnen medewerkers op locatie dossiers vanuit het centrale archief aanvragen, raadplegen en naar wens bewerken. Wanneer dossiers voor aanvang gedownload worden in de persoonlijke desktop, kan het personeel zelfs zonder internetverbinding over informatie beschikken.

Bewustwording creërenUit onderzoek van Wolters en Kluwer blijkt dat twee derde van de artsen en verpleegsters in de zorg al gebruik maken van een tablet of een smartphone bij hun werkzaamheden. Dit verbeterd de kwaliteit in de zorg. Dit klinkt natuurlijk allemaal erg mooi, maar informatieveiligheid moet tijdens de gehele bedrijfsvoering centraal staan. Dat houdt ook in dat medewerkers bewust moeten zijn van de risico’s. Als organisatie moet je hier verantwoordelijkheid voor nemen en je medewerkers hierop wijzen. Mobiel werken is helemaal niet complex, maar om de informatie van je patiënten en de organisatie zelf te waarborgen moet je net dat stapje verder gaan.

ZekerheidArchive-IT heeft haar processen zo ingericht dat zorgen over veiligheid van informatie geen issue meer zijn. Zowel op fysiek als digitaal vlak heeft Archive-IT flink geïnvesteerd om de hoogst haalbare maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging door te voeren in haar bedrijfsprocessen. Dit resulteerde afgelopen januari in het ontvangen van het ISO 27001 certificaat. Dé norm voor informatiebeveiliging.

In de zorg is het absoluut van belang om na te denken over de veiligheid van informatie. Vanzelfsprekend, wilt u zich vanzelfsprekend focussen op het verlenen van zorg. U kunt uw informatie door Archive-IT laten beheren, digitaliseren en toegankelijk laten maken, allemaal op een veilige wijze. Digitaal en mobiel werken hoort vertrouwd, eenvoudig, maar vooral veilig te zijn. Stap over op de oplossingen van Archive-IT.

Inschrijven voor nieuwsbrief