MVO-beleid

Archive-IT heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. We werken actief aan het elimineren van papier bij organisaties, van groot tot klein, en helpen zo mee aan het creëren van een duurzame omgeving. Daarnaast zijn er nog vele andere maatregelen die wij in het kader van MVO hebben geïmplementeerd.

Milieu

De maatregelen die Archive-IT neemt met betrekking tot het milieu richten zich vooral op papierbesparing. Zo wordt er gewerkt met digitale facturen en offertes en worden de opdrachten ook grotendeels digitaal verstrekt. Al het papier dat toch in onze organisatie wordt verbruikt plus de te vernietigen dossiers worden op een vertrouwelijke wijze vernietigd. Dit vernietigde papier wordt vervolgens gerecycled.

Bij Archive-IT is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Zo stimuleren wij medewerkers om te carpoolen en – indien mogelijk – met de fiets naar het werk te komen. De medewerkers die gebruik maken van een leaseauto mogen alleen voor een auto kiezen die aan een specifieke energieklasse voldoet. Ook nemen we energiezuinige maatregelen, door actief met ledverlichting aan de slag te gaan bij onze nieuwbouwfaciliteiten. Recycling en hergebruik van materialen wordt door Archive-IT ook strikt nageleefd. Denk aan verpakkingsmaterialen, zoals dozen die voor het transport gebruikt worden. Maar ook hechtmechanieken die wij bij het opschonen van dossiers uitfilteren worden apart gehouden en gerecycled.

Medewerkers

Er zijn verschillende maatregelen die Archive-IT doorvoert voor MVO met betrekking tot de medewerkers. Dit zijn onder andere:

  • Transparante communicatie tegenover klanten, werknemers en alle andere betrokkenen
  • Een jaarlijks Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Aan de hand hiervan worden actie- en verbeterpunten opgesteld
  • Een intern vertrouwenspersoon waarbij medewerkers terecht kunnen wanneer dit nodig is
  • Een opleidingsbeleid waarbij voor voldoende professionele begeleiding wordt gezorgd op het gewenste niveau

Daarnaast vindt de directie het belangrijk dat de medewerkers zowel mentaal als fysiek gezond zijn. Daarom krijgen de medewerkers de gelegenheid om regelmatig gebruik te maken van een Preventief Medisch Onderzoek van de arbodienst van Archive-IT. Tijdens dit onderzoek wordt de gezondheid en werkbeleving van de medewerker beoordeeld in relatie tot het werk. De uitkomsten van dit rapport worden op een anonieme wijze voorgelegd aan het MT. Een andere maatregel om bij te dragen aan de gezondheid van de werknemers is het ter beschikking stellen van kosteloos, vers fruit. Dit wordt twee keer per week geleverd.

Tevens hebben we ook een Risico Inventarisatie & Evaluatie, waarmee we onderzoeken of er werkgevaar is en of er schade kan worden veroorzaakt aan de gezondheid van de werknemers. De resultaten die hieruit voortkomen kunnen er maatregelen worden genomen om risico’s te elimineren of te beperken.

Maatschappij

Een van de onderdelen van de winstdelingsregeling vormt het Sociaal Fonds. Medewerkers van Archive-IT ontvangen aan het einde van het jaar, indien er voldoende winst is gemaakt, een winstuitkering als beloning. Alle medewerkers zetten daarvan een vast percentage aan de kant en de directie verdubbelt dit bedrag. Dat bedrag vormt gezamenlijk het Sociaal Fonds. Ieder kwartaal worden er goede doelen, mooie initiatieven en bijzondere acties gesteund met een financiële bijdrage.