Archive-IT doneert ieder kwartaal aan goede doelen vanuit haar Sociaal Fonds. De vergadering van het Sociaal Fonds voor het eerste kwartaal van 2013 zit er weer op, waar weer mooie goede doelen uitgekomen zijn! Het thema voor dit kwartaal is: “Aandacht voor kinderen”.

Stichting Artsen voor Kinderen

Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Met praktische en vernieuwende projecten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zij hebben onlangs het initiatief gelanceerd: Cyberpoli Downsyndroom, een internetpolikliniek en ontmoetingsplaats voor ouders van kinderen met Downsyndroom. En als het even kan voor de kinderen zelf.

Stichting Kind en Brandwonden

Kinderen met brandwonden hebben een ingrijpend ongeval meegemaakt. Na de schok van het ongeluk volgt vaak een langdurige, pijnlijke behandeling. En nadat de wonden eenmaal zijn genezen, blijven er meestal zichtbare littekens achter. Ziekenhuizen en brandwondencentra bieden optimale medische verzorging. Maar buiten het ziekenhuis kan en moet er meer gebeuren voordat deze kinderen weer zichzelf zijn. Dankzij hulp wordt ervoor gezorgd dat de littekens niet dieper gaan dan de huid.

Jeugdfonds maakt dromen van kinderen met diabetes waar

Het Diabetes Fonds en Mediq stichten een nieuw jeugdfonds om kinderen en jongeren met diabetes te helpen hun dromen en ambities waar te maken. Het fonds zal drie jaar bestaan, met de mogelijkheid van een verlenging. Het doel van de stichting is diabetes zichtbaarder te maken en jongeren te helpen zo goed mogelijk met hun ziekte om te gaan. Jongeren willen niet anders zijn. Bovendien kan diabetes op langere termijn tot ernstige complicaties leiden, als de ziekte niet onderkend wordt of de behandeling niet adequaat is.

Meet Kate

Meet Kate zorgt er voor dat kinderen meer kansen hebben voor hun toekomst, maar ook dat ouders en volwassenen volop meedoen en zichzelf leren redden. Zij geloven in de positieve kant van Afrika, en in de mogelijkheden die er zijn. Ze richten zich voornamelijk op onderwijs, zodat de kinderen straks hun eigen toekomst kunnen bepalen. Binnen de projecten, zorgt Meet Kate altijd voor een grote betrokkenheid van de naaste omgeving en de families.

Inschrijven voor nieuwsbrief