Afgelopen november zijn we wederom geauditeerd voor de certificeringen ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510. Deze audits zijn uitgevoerd door BSI, die ons inmiddels hebben laten weten dat we met verve geslaagd zijn voor deze verlenging. De betrokken medewerkers zijn goed aan de tand gevoeld om te controleren dat wij als organisatie onze procedures op orde hebben en daarmee voldoen aan de gestelde normeringen.

Naast de audit op ons hoofdkantoor te Reuver (Nederland) is ook deze keer ook de locatie in Briey (Frankrijk) bezocht.

Ook die audit is wederom goed gegaan. Dit betekent dat voor alle bedrijven van Archive-IT in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland de certificeringen vernieuwd zijn. We zijn dan ook trots met de volgende passages in het auditverslag van de BSI-auditeurs:

  • “Naar goede gewoonte heeft Archive-IT haar zaken goed op orde. Het is het auditteam dan ook een eer en een genoegen om Archive-IT voor te dragen voor de hercertificatie van de informatiebeveiligingsbeheerssysteem, en de verlenging van het certificaat van het kwaliteitsbeheerssysteem.”
  • “Het geïntegreerde managementsysteem ondersteunt de strategische richting van de organisatie. Het IMS is performant en wordt adequaat geëvalueerd door het management. Alle processen zijn goed ontwikkeld en vormen samen een matuur IMS in een organisatie met ervaring in, en een consciëntieuze attitude ten aanzien van informatiebeveiliging, kwaliteit, en het beheren daarvan.”

Doordat er gedurende het jaar op het gebied van Kwaliteit, Informatiebeveiliging en Privacy de nodige aandacht wordt gegeven werpt zijn vruchten af. Achteroverliggen en het welletjes vinden, dat is niet bekend bij Archive-IT! Wij werken continu aan verbetering en aan het feit om bij te blijven aan de ontwikkelingen binnen en buiten Archive-IT.

Inschrijven voor nieuwsbrief