De modernisering van de Archiefwet uit 1995 staat al enige tijd hoog op de agenda in de Tweede Kamer. Met het voorstel van de nieuwe Archiefwet, dat het kabinet reeds in november 2021 heeft ingediend, hoopte men aanvankelijk op een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024. Echter, de verwachte datum is nu verplaatst naar 1 juli 2024. Dit komt doordat het beantwoorden van Kamervragen meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk was voorzien.

Digitalisering vereist aanpassingen aan huidige Archiefwet

Als gevolg van de digitalisering wordt digitale informatie razendsnel verspreid over diverse systemen, die bovendien snel verouderen. Dit brengt het risico met zich mee dat informatie in de toekomst niet meer raadpleegbaar is of moeilijker toegankelijk wordt. Om ervoor te zorgen dat ook digitale informatie adequaat behouden blijft, heeft het kabinet besloten de Archiefwet te moderniseren. Hierdoor wordt gewaarborgd dat digitale informatie ook in de toekomst goed bewaard en leesbaar blijft.

Hoe bereidt Archive-IT zich voor op de veranderingen?

Als leverancier zijn we actief betrokken geweest met het voorzien van advies over gewenste wijzigingen. Door deel te nemen aan de Expertgroep Metadata hebben we een relevante bijdrage geleverd. Deze Expertgroep heeft op het deelonderwerp ‘Metadata’ voor inhoudelijke inbreng gezorgd die later vertaald wordt naar teksten in het Archiefbesluit en de archiefregeling.

Samen met de Archiefwet zijn er voor het Archiefbesluit en de archiefregeling regels opgesteld die bepalen hoe archieven moeten worden beoordeeld en geselecteerd. Deze regels vormen het juridische kader hiervoor. Het juridische kader geeft richtlijnen voor het opstellen van een selectielijst en bevat algemene instructies over hoe de selectielijst en de structuur eruit moet zien. Het benoemt ook de belangen waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de bewaartermijnen.

Wilt u meer weten wat er allemaal gaat veranderen in de Archiefwet? Lees dan verder in onze blog.

Inschrijven voor nieuwsbrief