Om uw documenten automatisch door de software te laten herkennen dient onze classificatiesoftware ‘getraind’ te worden. Dit gebeurt aan de hand van ca. 20 tot 40 representatieve proefdossiers, het modelboek. Het is van belang om deze ‘softwaretraining’ met u samen op locatie van Archive-IT uit te voeren. De gedigitaliseerde documenten uit de proefdossiers zullen wij samen met u en op basis van uw expertise labelen (toekennen van documenttypen) op documentniveau. De door u gelabelde documenten dienen vervolgens als trainingsbatch op basis waarvan onze classificatiesoftware wordt getraind. Het resultaat van deze training is een classifier, die de overige documenten - die deel uit maken van het project - zal indelen op documenttype.

Documenten die niet automatisch herkend kunnen worden door onze classificatiesoftware worden, indien gewenst, door onze medewerkers visueel beoordeeld en vervolgens alsnog handmatig voorzien van het juiste documenttype. We gebruiken hiervoor de door u gelabelde documenten in het modelboek als referentie. Desgewenst kunt u er ook voor kiezen om deze handmatige toekenning van documenttypen zelf uit te voeren middels een door ons beschikbaar gestelde softwaretool.