Het Sociaal Fonds vertegenwoordigd een bedrag dat ieder jaar aan de kant wordt gezet door haar medewerkers na het krijgen van een winstuitkering. Dit bedrag wordt vervolgens verdubbeld door de directie. Het totaal ingezamelde bedrag wordt beheerd door het Sociaal Fonds van Archive-IT, dat ieder kwartaal haar best doet goede doelen en mooie initiatieven te steunen met een financiële bijdrage.

Sociaal Fonds van Archive-IT doneert

Onlangs kwam het initiatief BeterBoek op ons pad. Een maatschappelijk zorgproject voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Laurentius Ziekenhuis gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt! Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Inschrijven voor nieuwsbrief