Een aantal weken geleden heeft Archive-IT contact opgenomen met Voedselbank Midden-Limburg, gevestigd in Roermond. Naar aanleiding van de corona crisis, kregen wij uit verschillende hoeken te horen dat ze alle steun goed konden gebruiken. Twee leden van het Sociaal Fonds zijn uitgenodigd om bij de Voedselbank een kijkje te komen nemen en te ervaren hoe de situatie er daar momenteel voor staat.  

Midden-Limburg 

In Roermond werden we ontvangen door Ger Boereboom, 71 jaar en voorzitter van de Voedselbank. Hij doet dit al verschillende jaren met verve en vol enthousiasme. Hij vertelt hoe ze in het schoolgebouw terecht zijn gekomen en wekelijks met een hele groep vrijwilligers voedselpakketten verzorgen voor vijf gemeenten in de regio: Roermond, Echt-Susteren, Roerdalen, Maasgouw en Leudal. Ze verzamelen overschotten en verdelen het onder de mensen die dit het hardst nodig hebben. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage bij het vergroten van de zelfredzaamheid van de gezinnen, zodat zij zo snel mogelijk weer volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Hamsteren 

Toen corona zijn intrede deed en iedereen begon te hamsteren, hadden de supermarkten minder te bieden aan de Voedselbank. Ze konden de voorraad immers zelf goed gebruiken. Daardoor dreigde er een tekort te komen aan voedsel voor de gezinnen. Er zijn verschillende acties en donaties op touw gezet om de Voedselbank toch te kunnen voorzien van voldoende voedsel. Zo is er een WhatsApp-quiz georganiseerd, hebben koks van gesloten horecagelegenheden maaltijden gekookt en zijn er verschillende donaties gedaan (financieel of in de vorm van voedsel).  

Een mooie bijdrage 

Een kijkje in ‘de keuken’ van de Voedselbank, heeft een heftige maar mooie indruk achter gelaten. Het is indrukwekkend om te zien hoe zo’n grote groep vrijwilligers zich wekelijks inzet om andere gezinnen te voorzien van de eerste levensbehoefte. Het Sociaal Fonds heeft een mooie bijdrage gedaan van € 2.500. Ger vertelt: “Dit is een hele mooie bijdrage vanuit Archive-IT. Het bedrag gaat zeker goed besteed worden binnen Voedselbank Midden-Limburg om de gezinnen te kunnen voorzien van een voedselpakket. Dank daarvoor!” Tijdens het overhandigen van de cheque bleef Ger ons maar bedanken. Wij weten zeker dat dit bedrag goed besteed gaat worden; daar doen we het voor!  

Inschrijven voor nieuwsbrief