Het Sociaal Fonds van Archive-IT heeft weer bij elkaar gezeten om goede doelen uit te zoeken, die we met een financiële bijdrage zullen steunen. Dit keer onder het thema: ‘Seksueel geweld tegen vrouwen’. Het Sociaal Fonds van Archive-IT is een initiatief waarbij alle medewerkers een percentage van de winstuitkering aan de kant zetten, waarna dit bedrag wordt verdubbeld door de directie. Dit maakt het mogelijk dat we ieder kwartaal goede doelen kunnen steunen met een financiële bijdrage. Onderstaand de doelen, die dit kwartaal een donatie zullen ontvangen.

Stichting Wilskracht

Stichting Wilskracht, is er voor vrouwen met een geweldservaring in de breedste zin van het woord. Het doel is om mensen een richting te geven waarin ze zichzelf en anderen leren respecteren.

Stichting Fier

Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. De opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.

Stichting Zijweg

Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld en/of stalking en behartigt hun belangen en die van hun eventuele kinderen. Zijweg geeft ze een stem in beleid en politiek. Zij doet dit uitsluitend met vrijwilligers die zelf ook ervaringen hebben met partnergeweld. Stichting Zijweg is een landelijk en volledig zelfstandig opererende organisatie en is in 2005 opgericht. Stichting Zijweg komt vooral op voor slachtoffers waarbij de veiligheid het grootste probleem is.

Stichting Tegen Haar Wil

Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Als je behoefte hebt aan iemand die zonder oordeel naar je luistert, aan iemand die begrijpt met welke gevoelens je kunt worstelen, aan iemand die snapt waarover je praat; kun je bellen met THW.

Stichting Siloé

Siloé is een te vroeg geboren kindje en lijdt aan periventriculaire leukomalacie. Het is een beschadiging van de witte stof naast de hersenkamers. Dit lijdt tot hersenbeschadiging, de behandeling en de verzorging van een kind met hersenbeschadiging is heel intensief voor de ouders. Er is nog een beetje hoop: een operatie ‘Myoténofasciotonomie’ (techniek afkomstig uit Amerika) die binnen Europa in Spanje wordt gedaan. Dit wordt in Frankrijk niet vergoed. Vandaar dat de ouders deze stichting hebben opgericht om geld in te zamelen.

Inschrijven voor nieuwsbrief