In de zorgsector wordt er veel gewerkt met privacygevoelige, persoonlijke gegevens. Denk bijvoorbeeld aan personeels- en patiëntendossiers. Helaas zijn veel zorginstellingen kwetsbaar en lopen ze achter op het gebied van cybersecurity. Tegelijkertijd wordt de gijzelsoftware (ransomware) steeds beter.

Ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanval

Eerder deze week publiceerde NU.nl een artikel over cybersecurity bij ziekenhuizen in Nederland. De cybersecurity bij deze instellingen loopt achter vergeleken met andere sectoren. Er zit wel vooruitgang in en er is veel activiteit om dit te verbeteren, echter worden hackers en hun ransomware ook steeds professioneler. Hoewel ziekenhuizen zich bewust zijn van het gevaar, hebben ze helaas vaak niet het budget om dit te verbeteren. Hierdoor zijn apparaten vaak verouderd, waardoor er geen software-updates meer worden uitgevoerd. Dit maakt de apparaten erg kwetsbaar. Vaak is er eerst een aanval nodig voordat er meer geld beschikbaar wordt gesteld. Een cyberaanval op een ziekenhuis betekent vaak dat patiënten moeten worden overgeplaatst of dat operaties niet door kunnen gaan.

NEN 7510

Volgens een recentelijk onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet de informatiebeveiliging bij ziekenhuizen beter, omdat deze ook steeds afhankelijker worden van IT. Tijdens inspectiebezoeken bleek dat veel ziekenhuizen niet voldoen aan de norm NEN 7510. Deze norm geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening.

Archive-IT kan helpen!

Huidige systemen en de beveiliging hiervan bij ziekenhuizen voldoen dus lang niet altijd aan de norm. Archive-IT kan zorginstellingen hierbij helpen. De software van Archive-IT voldoet volledig aan de norm NEN 7510. Naast de NEN 7510 normering, voldoet Archive-IT ook aan de normen ISO 27001 en ISO 9001. Omdat zorginstellingen 24/7 moeten draaien, is het vaak moeilijk om de software te updaten. Wanneer Archive-IT een update uitvoert in één van onze SaaS-oplossingen, kan er lichte hinder worden ervaren, maar de systemen blijven wel online en kunnen worden gebruikt. Deze worden altijd op vaste tijdstippen uitgevoerd en zijn al voor het gehele jaar bekend. Ook biedt Archive-IT met AIR dé oplossing om orde te scheppen in de digitale chaos door de volledige documentenstroom vast te leggen in één overkoepelend systeem. Kortom, uw gegevens zijn bij Archive-IT veilig opgeborgen én overzichtelijk te raadplegen conform wet- en regelgeving. Dat is wat u wilt, toch?

Neem gerust vrijblijvend contact op en kom meer te weten over hoe Archive-IT u kan helpen met de beveiliging van uw gegevens of andere zaken zoals (digitaal of fysiek) dossierbeheer!

Link naar het artikel: https://www.nu.nl/tech/6178900...

Inschrijven voor nieuwsbrief