Archive-IT is constant bezig om de processen op hoog niveau te houden. Archive-IT doet dit door continu verbeteringen toe te passen en door ons te conformeren aan de internationale eisen die worden gesteld aan kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. Periodieke (geslaagde) audits en verschillende ISO-certificaten bevestigen dit.

Geslaagde audits

Recentelijk is Archive-IT wederom geslaagd voor de verlenging van de certificeringen ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510. De audits die dit hebben bepaald zijn uitgevoerd door BSI. ISO 9001 stelt eisen aan de kwaliteit van bedrijfsprocessen en klanttevredenheid. De ISO 27001 norm is continu in ontwikkeling om aan te sluiten bij de huidige stand van informatiebeveiligingssystemen van dit moment. De certificering is een mooie bevestiging van het werk om onze procedures naar het hoogst haalbare niveau te brengen. NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector.

Zekerheid voor de klant

Het behalen van de certificering is een mooie bevestiging dat de processen rondom de kwaliteit- en informatiebeveiligingseisen daadwerkelijk goed uitgevoerd worden. De ISO-certificaten geven onze klanten de zekerheid dat Archive-IT voldoet aan de wet- en regelgeving, we continu procesverbeteringen toepassen en dat we ons conformeren aan de internationale eisen die er gesteld worden aan kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. Wij maken van een audit geen jaarlijks stressmoment, maar zijn het hele jaar bezig met optimaliseren. Dit doen we – onder andere – met ons interne auditteam, dat het gehele jaar door processen auditeert en verbetert waar mogelijk.

Internationaal

Niet alleen onze Nederlandse vestiging is geauditeerd, maar ook de vestigingen in Frankrijk, Duitsland en België. We zijn trots op het feit dat we organisatie breed voldoen aan deze normeringen. Dat sluit ook volledig aan bij onze internationale ambities om de meest vertrouwde en complete archiveringsspecialist in West-Europa te worden. Hiermee focussen we ons op het bieden van extra toegevoegde waarde aan onze klanten in de ondersteuning van evolutie van data naar informatie en van werken naar samenwerken.

Wilt u meer weten over de ISO-certificeringen of andere aspecten van veiligheid? Lees dan verder op onze veiligheidspagina of download onze whitepaper veiligheid!

Inschrijven voor nieuwsbrief