Het Sociaal Fonds van Archive-IT doneert ieder kwartaal aan (lokale) goede doelen en mooie initiatieven. We zijn in staat dit te doen, doordat alle medewerkers een gedeelte van hun winstuitkering aan de kant zetten waarna de directie dit bedrag verdubbeld. In het laatste kwartaal van 2020 zijn diverse donaties voortgekomen, waar we u graag over informeren. 

 

Taalschool De Brink 

Taalschool De Brink is een opvangschool voor nieuwkomers en kinderen van asielzoekers. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze leerlingen is, dat zij bij binnenkomst op school geen tot weinig Nederlands spreken en begrijpen. De centrale focus ligt op leren communiceren in dagelijkse situaties. Beheersing van de Nederlandse taal is immers hét middel om je te kunnen handhaven op school en belangrijker, in de Nederlandse samenleving.  

 

Kanjer Wens 

Kanjer Wens Nederland zet zich in voor ernstig zieke kinderen, soms ongeneeslijk. Dit doen ze door ze de dag van hun leven te geven. Zodanig dat ze zorgeloos samen met hun directe familie van en met elkaar kunnen genieten tijdens een op wens gemaakte dag. Het effect: een onuitwisbare herinnering voor iedereen, het gezin en de directbetrokkenen. En dat is wat Kanjer Wens het Kanjereffect noemen. Want die éne dag even zorgeloos genieten is onbetaalbaar. 

 

Heart for Romania 

Stichting Heart for Romania heeft als doel: “Het verlenen van kleinschalige humanitaire hulp aan personen en instellingen in de sociale-, medische- en onderwijssector in de regio Sibiu.” Eén van de projecten van de Stichting Heart for Romania is het adoptieproject. Als gevolg van de economische crisis heeft de regering, in 2010, verschillende maatregelen getroffen die betrekking hadden op de gehele bevolking. Uitkeringen werden verlaagd en sociale programma’s beëindigd. Kinderen, bejaarden, gehandicapten en zieken zijn hiervan de grootste slachtoffers. 

 

Archive-IT adopteert vijf kinderen financieel. Deze kinderen zijn afkomstig uit arme gezinnen met een gemiddeld inkomen van €150,- per maand. Zij leven in kleine huisjes, vaak van karton, golfplaten of plastic, waar geen nutsvoorzieningen zijn. 

 

Stichting Leergeld 

De Poels Retail Groep en Stichting Leergeld slaan de handen ineen. In Nederland leven een op 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De Poels Retail Groep en Leergeld willen deze kinderen mee laten doen! 

 

Stichting Komma 

Stichting Komma wil zoveel mogelijk uitbehandelde ouders te helpen iets blijvends na te laten voor hun (jonge) kinderen. Want juist in een tijd van de primaire zorg van een uitbehandelde ouder, geloven wij dat deze mensen onze hulp kunnen gebruiken voor de blijvende herinnering. 

 

Voedselbanken Peel en Maas & Venlo 

In Nederland leven meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbank helpt de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. December stond in het teken van de voedselbank bij Radio538, waar wij ook een steentje aan hebben bijgedragen. Daarnaast hebben wij aan de voedselbanken van de gemeentes Peel en Maas & Venlo een donatie gedaan. 

 

Ook ú mag goede doelen aandragen die een eenmalige donatie kunnen gebruiken. Deze worden door het Sociaal Fonds in behandeling genomen en wie weet kunnen wij helpen. Samen staan we sterk! Neem contact met ons op via info@archive-it.nl. 

Inschrijven voor nieuwsbrief