Het Sociaal Fonds van Archive-IT doneert ieder kwartaal aan (lokale) goede doelen en mooie initiatieven. We zijn in staat dit te doen, doordat alle medewerkers een gedeelte van hun winstuitkering aan de kant zetten, waarna de directie dit bedrag verdubbeld. In het laatste kwartaal van 2021 hebben we diverse donaties gedaan, waar we u graag over informeren.

Watersnoodramp Limburg

Vorig jaar hebben verschillende overstromingen plaatsgevonden in Limburg, België en Duitsland. De overstromingen hebben veel schade aangericht, vooral in het zuiden. Het Nationaal Rampenfonds heeft inmiddels meer dan €11.500.000 ingezameld om huishoudens te ondersteunen die niet worden gesteund door de verzekering.

Menstruatiemaatje

Soroptimist Club Venlo en Ladies’ Circle Venlo starten een initiatief om minder draagkrachtige meisjes en vrouwen te voorzien van menstruatieproducten. Samen met Voedselbank Venlo zorgen ze ervoor dat de middelen rechtstreeks terecht komt bij de meisjes en vroouwen die het hard nodig hebben. Voor €36 is één iemand één jaar lang voorzien van een hygiënepakket.

Stichting Family Care

De Roermond City Swim ging helaas niet door, maar SBC Advocaten wilde het goede doel Stichting Family Care toch een warm hart toedragen. Daarom zijn ze op eigen initiatief het water ingedoken. De stichting helpt kinderen in kansarme gezinnen in hun eerste levensbehoeften, zoals een gezonde maaltijd of het deelnemen aan een schoolreisje. De coronacrisis heeft de situatie voor veel kinderen verder verslechterd; steeds meer gezinnen leven in armoede en kinderen uit deze gezinnen komen in een sociaal isolement terecht.

Kerk/consultatiebureau in Hongarije

Een groep mensen uit de regio is afgereisd naar Hongarije om een project te bezoeken. De kerk wordt momenteel door middel van donaties verbouwd tot een consultatiebureau, om de zorg van jonge kinderen op te vangen. De overheid in Hongarije laat op dit vlak nog te wensen over en dus zijn deze bureaus hard nodig.

Stichting Ambulance Wens

De oprichter van Stichting Ambulance Wens, Kees Veldboer, is op 62e jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. Hij richtte de stichting in 2007 op om de laatste wens van terminale, immobiele patiënten in vervulling te laten gaan. Zijn zoon, ook Kees Veldboer genaamd, neemt het stokje van hem over als directeur van Stichting Ambulance Wens. Samen met 270 vrijwilligers zetten ze het levenswerk van Kees Veldboer Senior voort.

Stichting Félice

Stichting Félice helpt ouders om het afscheid van hun jonge kindje een beetje mooier te maken. Dit kan door bijvoorbeeld een houten diertje met de naam van hun kindje erop, een mooi kistje of mandje tijdens de uitvaart, een bijzonder extraatje om te laten weten dat er aan hen wordt gedacht, of een zwaantje in de digitale zwanenvijver.

Bindkracht Venlo

Bindkracht Venlo wil inwoners samenbrengen. Ze houden zich bezig met het herkennen en verbeteren van bepaalde (probleem)situaties. Hierbij kunnen instellingen, professionals en overheid aansluiting zoeken. Ze richten zich onder andere op kind en armoede, sociaal isolement, schuldhulpverlening, statushouders, laaggeletterdheid en gezondheid.

Het Vergeten Kind

100.000 kinderen in Nederland voelen zich vergeten. Ze zijn mishandeld of verwaarloosd en voelen zich vergeten. De stichting zet zich in voor deze kinderen. Ze organiseren onder andere activiteiten die een directe positieve invloed hebben en bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor de kinderen.

Kindjes met Hoop

Stichting Kindjes met Hoop zet zich in voor de leefomstandigheden in wees- en bejaardenhuizen in Marokko. Daar zijn de verschillen tussen arm en rijk heel groot. De stichting heeft onder andere in Marrakesh een weeshuis verbouwd. Het weeshuis heeft nu een gezellige woonkamer, waardoor de kindjes terecht komen in een huiselijke omgeving. Voor een bejaardenhuis in Marrakesh hebben ze gezorgd voor rollators, fijne bedden en krukken om het de bejaarden een stuk aangenamer te maken.

Missie 538 - DOA

Radio 538 heeft in december gestreden voor 12 goede doelen. Onder andere het Fonds Gehandicaptenzorg, de Hersenstichting, Hulp voor Helden en Plastic Soup Foundation. 7 dagen lang, 24 uur per dag is er actie gevoerd om geld in te zamelen. Archive-IT heeft meegedragen aan de missie voor DOA, het grootste asiel van Nederland, om een kraamafdeling te realiseren voor gedumpte kittens.

3FM Serious Request - WNF

3FM Serious zamelde geld in voor het WNF. 6 dagen lang, 24 uur per dag werden er verzoekplaatjes gedraaid voor een donatie vanuit het Glazen Huis in Amersfoort. Met het ingezamelde geld gaat WNF het regenwoud in Zuid-Amerika beschermen en herstellen. De totale opbrengst is meer dan €2 miljoen.

Ook ú mag goede doelen aandragen die een eenmalige donatie kunnen gebruiken. Deze worden door het Sociaal Fonds in behandeling genomen en wie weet kunnen wij helpen. Samen staan we sterk! Neem contact met ons op via info@archive-it.nl.

Inschrijven voor nieuwsbrief