Archive-IT feliciteert het ziekenhuis met deze mijlpaal!Via deze weg willen wij het Màxima Medisch Centrum graag feliciteren met haar miljoenste digitale dossier; een bijzondere mijlpaal voor het Centraal Medisch Archief van dit ziekenhuis.

Vanaf 2003 kampte het ziekenhuis met een ruimteprobleem, door de grote hoeveelheid dossiers die zij in hun archieven opgeslagen hadden. Met haar twee vestigingen, in Eindhoven en Veldhoven, liep die hoeveelheid dossiers flink op. Maar al snel kwamen zij in aanraking met Archive-IT. In de gesprekken die volgden werd er gekeken naar een samenwerking voor het oplossen van ruimteproblematiek en het toegankelijk en vindbaar maken van de dossiers. Màxima Medisch Centrum gaat voor een efficiënte en veilig ingerichte informatie!

Geleidelijk een digitaal archief

Ruud van Pol, was destijds de accountmanager die samen met de verantwoordelijken bij Màxima Medisch Centrum naar een voor hun geschikte oplossing zocht. Dit heeft geresulteerd in jarenlange, prettige samenwerking. “Màxima Medisch Centrum heeft ervoor gekozen om geleidelijk aan een digitaal archief op te bouwen. Dat wil zeggen dat er periodiek een bepaalde hoeveelheid dossiers vanuit het ziekenhuis naar Archive-IT wordt getransporteerd, om deze vervolgens in bulk te digitaliseren. Dit gebeurt nu al ruim 10 jaar en ik ben dan ook bijzonder trots op deze succesvolle samenwerking en feliciteer het ziekenhuis van harte met deze mijlpaal”, aldus Ruud van Pol.

Gecontroleerd & beheersbaar

Maikel Dorssers, vanaf 2011 de verantwoordelijke accountmanager van Archive-IT voor Màxima Medisch Centrum kan deze succesvolle samenwerking alleen maar beamen en heeft met grote regelmaat constructief contact met Simone Wouters, Hoofd Centraal Medisch Archief bij het ziekenhuis. Simone Wouters geeft aan dit moment bijzonder te vinden om bij stil te staan: “Als team zorgen we ervoor dat het archief een efficiënte en gestroomlijnde plek van informatievoorziening is. Door geleidelijk aan te digitaliseren houden we het beheersbaar en creëren we ruimte en efficiëntie. Daarnaast kunnen de medisch specialisten in het ziekenhuis ontzettend snel én veilig bij de beschikbare digitale informatie via Archive-IT JIM. Deze softwareoplossing is geïntegreerd in ons EPD Ezis van Chipsoft, waardoor gebruikers erg eenvoudig, via hun vertrouwde systeem, bij de digitale dossiers kunnen.”

Informatiebeveiliging

Veiligheid van informatie heeft zowel bij Màxima Medisch Centrum als bij Archive-IT prioriteit nummer één. De certificering ISO 27001 – dé norm voor informatiebeveiliging – die Archive-IT in haar bezit heeft, is voor Màxima Medisch Centrum dan ook erg belangrijk. Alle processen, zowel fysiek als digitaal, zijn volgens de hoogste veiligheidsstandaarden geborgd, waarbij de digitale data na digitalisering via een beveiligde VPN verbinding in Archive-IT JIM beschikbaar gesteld wordt. Privacygevoelige informatie mag namelijk nooit op straat komen te liggen en dat staat bij beide organisaties te allen tijde centraal.

Namens het hele team van Archive-IT nogmaals van harte gefeliciteerd!

Inschrijven voor nieuwsbrief