Het Sociaal Fonds van Archive-IT zal ook dit jaar weer gul geven aan goede doelen. Medewerkers hebben wederom een percentage van hun winstuitkering aan de kant gezet, waarna de directie dit bedrag verdubbeld heeft. Dat totaal bedrag maakt het mogelijk dat wij ieder kwartaal goede doelen met een financiële bijdrage kunnen steunen. Het thema van dit kwartaal is Zinloos Geweld. Onderstaande doelen hebben allen op hun eigen manier iets met zinloos geweld te maken en ontvangen een donatie van Archive-IT.

Stichting Pesten

Het is onaanvaardbaar dat mensen binnen de Nederlandse samenleving, als gevolg van pestgedrag emotionele en fysieke schade oplopen. Pesten is een veelvoorkomend probleem in onze samenleving en het gedreven team van deze stichting zet zich in om dit aan de kaak te stellen, preventief te handelen en slachtoffers te helpen.

Stichting tegen Homogeweld

Deze stichting streeft ernaar een ieder bewust te maken wat de gevolgen van zinloos geweld en discriminatie om je geaardheid kunnen zijn. Dit doen zij mede door middel van het verstrekken van advies en voorlichting en het organiseren van evenementen waarbij de stichting laat zien dat iedereen overal zichzelf dient en hoort te zijn. Het onder de aandacht brengen van dit maatschappelijke probleem en dit geweld gezamenlijk een halt toe te roepen is het doel van de stichting.

Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld

De Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld stimuleert en ondersteunt met haar visie Moed initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld.

Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren

Ook horen we in het nieuws regelmatig berichtgeving over mishandeling van dieren. Zinloos geweld tegen dieren is een maatschappelijk probleem dat moet stoppen. Deze stichting wil door middel van preventieve werking de mishandeling van dieren tegen gaan. Ze schenken veel aandacht aan bewustwording via voorlichtingscampagnes en voeren met regelmaat actie.

Het hele team van Archive-IT wenst de stichtingen veel succes met het voortzetten van hun goede werkzaamheden!

Mocht u een goed doel willen aandragen voor het volgende kwartaal, mail dan naar info@archive-it.nl. Wie weet wordt deze tijdens de volgende Sociaal Fonds vergadering uitgekozen. 

Inschrijven voor nieuwsbrief