Bezuinigen is aan de orde van de dag in deze nieuwe economische realiteit. Op korte termijn leveren bezuinigingen namelijk direct resultaten op. Echter, bezuinigen op onmisbare processen, zoals uw document management en informatievoorziening, zal juist een averechts effect opleveren. Om op korte termijn toch winstgevend te zijn, moeten organisaties innoveren. Innoveren zodat primaire processen gestructureerder en efficiënter worden, maar dat er toch nog topprestaties geleverd kunnen worden.

Out of de box denkenOut of the box denken, durf en creativiteit tonen, zorgen ervoor dat kosten bespaart worden én tegelijkertijd processen geïnnoveerd worden. Want innovatie zorgt er voor dat er meer gedaan kan worden met minder en dat levert kosten op. Een van de processen waar snel te innoveren is, is de informatievoorziening.

Informatie stroomlijnen

Informatie stroomt in groot getalen door de organisatie; brieven, personeelsdossiers of zelfs medische dossiers zijn vaak in papieren vorm beschikbaar. Als de informatievoorziening gestroomlijnt wordt, door het te digitaliseren, centraliseren en digitaal toegankelijk te maken, kan dubbel werk voorkomen worden en daarmee ook de kans op fouten. Een digitaal archief scheelt bovendien vierkante meters opslagruimte, energie, infrastructuur en onderhoud. Dat is meteen te zien op de jaarrekening en er is meer tijd over voor de core business. Door te investeren in een digitale informatievoorziening sla je meerdere vliegen in één klap.

Klein beginnen
In deze tijden is het van uiterst belang dat organisaties effectiever, efficiënter en duurzamer te werk gaan. Juist daar ligt het onderscheidend vermogen. Dit werkt overigens niet alleen door in kosten, maar zorgt ook voor een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Inschrijven voor nieuwsbrief