Nederland is de digitale koploper van Europa. Om deze positie te behouden, moet er sneller en innovatiever ingespeeld worden op het hoge tempo waarmee ons land digitaliseert. De strategie ‘Nederland Digitaal’ is in 2018 op initiatief van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gelanceerd. 

COVID-19 zorgt voor nieuwe inzichten

De uitbraak van het coronavirus zorgt op het gebied van digitalisering voor belangrijke ontwikkelingen. Nog nooit was digitaal werken zo belangrijk als in de afgelopen periode. Iedereen in Nederland probeert zich zo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe ontstane realiteit. De huidige situatie laat zien hoe verbonden de wereld is, zowel fysiek als digitaal.

Gelukkig hebben veel thuiswerkers hun werk thuis kunnen voortzetten door het gebruik van digitale toepassingen. Er zijn creatieve oplossingen gevonden in het onderwijs door (bijvoorbeeld) online les te geven en in de gezondheidszorg werd er soms zelfs hulp op afstand verleend. Waar fysiek contact niet mogelijk was, bleef iedereen toch in contact met elkaar, op de digitale manier. Al deze mooie initiatieven hebben helaas ook een keerzijde. Er is duidelijk geworden dat niet iedereen kan deelnemen aan deze digitale realiteit. Denk aan kinderen die geen online lessen konden volgen omdat ze hier simpelweg geen middelen voor hebben, of het ‘alleen-digitaal’ betaalbeleid in winkels. Daarnaast nam cybercrime ook sterk toe.

Belang van data

Voor de economie neemt het belang van data alleen maar verder toe. Data is essentieel voor het verbeteren van bestaande werkprocessen, denk aan plaatsonafhankelijk werken door digitale informatie. Het beschikbaar stellen van data en hier op een effectieve wijze mee omgaan, is niet vanzelfsprekend. Het is belangrijk hier heldere regels en afspraken over te maken. Dit komt ook terug in de COVID-19 crisis; data delen over de verspreiding en de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen inzichtelijk krijgen en dergelijke, zijn essentieel om het virus te bestrijden.

Efficiënter werken

Het doel van Nederland Digitaal is dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Een initiatief van het kabinet is bijvoorbeeld kleinere bedrijven steunen met kennis en financiële middelen om digitaal en cyberveilig te kunnen ondernemen. Bij Archive-IT weten wij maar al te goed dat digitaal werken vele voordelen met zich meebrengt. Het versnelt onder andere de bedrijfsprocessen door efficiënter te werken. Wij gaan graag met u in gesprek om te ontdekken welke oplossingen van Archive-IT aansluiten bij uw wensen om digitaal te werken. Samen zorgen wij ervoor dat Nederland digitale koploper van Europa blijft!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid!

Inschrijven voor nieuwsbrief