Werken kan overal en altijd, in tegenstelling tot vroeger is het niet per definitie meer verbonden aan een vaste plek of een vaste tijd. Mobiliteit in werk en privéleven zorgt voor een ander levensritme, nieuwe (vrije)tijdsbesteding en consumptie. Met name in het buitenland ben je steeds meer afhankelijk van bepaalde diensten om in contact te staan met het thuisfront en je werk.

Door politieke verschuivingen, economische ontwikkelingen, maar vooral door informatietechnologie en telecommunicatie lijken afstanden en tijdsverschillen er niet meer toe te doen. Fysieke grenzen spelen nauwelijks meer een rol.

De 24-uurs mentaliteit

Op een doordeweekse nacht, rond de klok van 3 uur, zijn in Nederland 1 miljoen mensen wakker. Nederland wordt langzaam een echte 24-uurs samenleving, een land waar ook midden in de nacht altijd, alles mogelijk is. Niemand hoeft zich ’s nachts meer te vervelen: steeds meer diensten zijn ook ’s nachts beschikbaar. Niet alleen bedrijven, maar ook het openbaarvervoer en winkels. De werkdag van 9 tot 5 verliest terrein aan de 24-uurs economie, en ook zaterdag en zondag worden steeds meer normale werkdagen. Ongeveer 16% van de beroepsbevolking moet mede daardoor ook ’s nachts werken.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt hoort bij te dragen aan verhoging van de arbeidsparticipatie, bestrijding van werkloosheid, het combineren van arbeid en zorg, een groter aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven, meer concurrentie, maar ook samenwerkingskracht. Mede door de internationalisering van de markt zijn sommige bedrijven genoodzaakt om ook ’s avonds en zelfs ’s nachts bereikbaar te zijn.

Grensvervaging

Steeds meer mensen op steeds meer plaatsen gebruiken dezelfde software, kijken dezelfde tv-programma’s, zien dezelfde logo’s en beeldmerken en betalen met dezelfde munteenheid.

Grenzen tussen wat mogelijk en onmogelijk is wordt niet meer bepaald door fysieke omstandigheden, techniek of wetenschap. Door de internationale handel zijn grenzen vervaagd en is het eenvoudiger dan ooit om in of met internationale bedrijven over de hele wereld (samen) te werken. Dit geldt ook op nationaal gebied, zelfs binnen organisaties vervagen grenzen steeds meer en wordt samenwerking steeds belangrijker.

Het één hangt samen met het ander. Door internationalisering en grensvervaging van de samenleving geloof ik dat men genoodzaakt is om ook op andere tijden te werken. Zeker bij bedrijven die zich bevinden op een internationale markt biedt flexibele werktijden en werkplekken oplossingen en creëert het kansen. Samen op zoek naar een ideale oplossing zowel binnen de organisatie als op nationaal en internationaal niveau.

Inschrijven voor nieuwsbrief