In het tweede deel van de Innovatie van de Nederlandse Rechtspraak- blogreeks ga ik in op het onderwerp: Zien jullie kansen voor verbeteringen in je dagelijks werk of in je keten? Een interessante vraag, gesteld door Jan van Coeverden, Hoofd van de afdeling Informatievoorziening bij het Landelijke Dienstencentrum voor de Rechtspraak.

Denk je nu: ‘Waar gaat dit over?’ Lees dan de blog “Ministerie Veiligheid en Justitie stimuleert innovatie juridische markt”, waar ik uitleg op welke manier het Ministerie Veiligheid en Justitie innovatie stimuleert in samenwerking met juridische professionals!

Zien jullie kansen voor verbeteringen in je dagelijks werk of in je keten?

Ja, uiteraard zijn er verbeteringen en die zullen er ook altijd blijven. Het was dan ook niet heel moeilijk voor deelnemers van deze discussie aan te geven waar verbeteringen gemaakt kunnen worden.

Een paar highlights:

  • Delen van informatie tussen verschillende organisaties is erg gewenst. Binnen de eigen organisatie is dit vaak al een uitdaging, maar waar nog echt slagen gemaakt kunnen worden is het delen van informatie binnen een keten. Er worden suggesties als Dropbox, SharePoint en DigiD genoemd, waarbij het aspect veiligheid meteen om de hoek komt kijken.
  • Automatisering en standaardisering is in enige mate noodzakelijk om efficiënter te kunnen werken, maar ook om aan de veranderende marktbehoefte te kunnen voldoen.
  • De klant moet meer centraal staan. Er moet meer toegevoegde waarde geleverd worden door juridische professionals. Het internet haalt ons in!
  • Niet meer iedereen accepteert het om ‘zomaar’ een rekening gestuurd te krijgen. Je moet je onderscheiden; uurtje factuurtje zal verdwijnen.
  • Veilig, betrouwbaar, handig en goede toegankelijkheid zijn belangrijke kenmerken die toekomstige ‘oplossingen’ moeten ondersteunen.

Optimalisatie leidt tot verbetering; innovatie is fundamenteler

Opvallend is dat er snel in middelen wordt gedacht en niet naar het daadwerkelijke business model wordt gekeken. Veel ideeën zorgen voor de optimalisatie van het leveren van een juridische dienst. Innovatie is echter fundamenteler. Dat is overigens helemaal niet erg, want optimaliseren leidt tot verbetering en dát is waar deze vraag over gaat. Toch hebben we het in een breder gremium over innovatie. Innovatie brengt een grote verandering met zich mee. Net als HEMA Notaris, Airbnb en Uber taxi. Dát is innovatie.

Van standaardisatie naar innovatie van het juridische proces

Er wordt steeds meer gestandaardiseerd. Je ziet dit bij de HEMA notaris en de noodzaak tot digitaal werken ten gevolge van het programma KEI. Door slimme technologie, handigheid van gebruikers en de online wereld kunnen we er niet meer omheen.

Een interessante ontwikkeling is kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence).  Een goed voorbeeld is ROSS intelligence. Dit systeem maakt gebruik van IBM’s Watson technologie. Op basis van bestaande uitspraken, de wet en externe bronnen geeft ROSS antwoord op juridische vragen. Een enorme stap naar een voorspellend vermogen van een intelligent systeem.

Advocaat van morgen

Tijdens het volgen van deze discussie moest ik met regelmaat denken aan het boek Tomorrows Lawyers van Richard Süsskind. Hij geeft in zijn boek onder andere de Three Drivers of Change aan. Dit zijn ‘More for Less, ‘Liberalisation’  en ‘Information Technology’.  Een echte must-read voor degenen die dit boek nog niet kennen.

Zoals ik in mijn vorige blog ook al aangaf; Ja ik ben enthousiast over dit initiatief! Maar nog altijd ben ik benieuwd naar de follow-up. Naar concrete vervolgacties. Behoeftes zijn er namelijk in overvloede!

In mijn derde blog van deze reeks, zal ik ingaan op het onderwerp: “Wat kunnen we leren van innovaties in andere domeinen”?

Inschrijven voor nieuwsbrief