Op Modern Monday kijken we graag vooruit. Daarom willen we deze keer het huidige kantoor eens onder de loep nemen. Nu de maatschappij in rap tempo aan het digitaliseren is, menen sommigen dat het fysieke kantoor ooit ook tot de verleden tijd zal gaan behoren. Mensen zullen niet meer van 9 tot 5 achter hun bureau’s zitten, maar op hun plaatsen komen robots. Deze robots zijn in tegenstelling tot mensen wel 24/7 in touw en zullen steeds zelfstandiger worden. Is dat beeld wel terecht? Zou er niet nog een bepaald deel van het kantoor blijven bestaan? Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit?

Het kantoor over twintig jaar

Zal er over twintig jaar nog wel een kantoor bestaan zoals wij dat kennen? De huidige trend is wel duidelijk. Traditionele dienstverbanden verdwijnen steeds meer en moeten ruimte maken voor digitale systemen. De meeste jongeren kiezen voor zelfstandigheid en nemen opdrachten die ook thuis kunnen worden uitgevoerd aan via social media. De noodzaak van een vaste werkplek en vaste werktijden lijkt volledig te zijn achterhaald. Voor eenvoudige taken zullen wellicht robots worden ingezet, maar dat lijkt voor het werk op kantoor nog een stap te ver. Het moderne kantoor zal zich in de ‘cloud’ bevinden. Dossiers en informatie zullen gedigitaliseerd worden. Goed voorbereid zijn op de veranderingen op dit gebied is de eerste stap.

Hoe zit het dan met die robots?

Op de langere termijn kunnen er zeker robots ingezet worden. Kunstmatige intelligentie lijkt verder te komen dan menselijke intelligentie. Dit betekent echter ook dat mensen in staat moeten zijn om de technologie te laten groeien. Zo blijft het belangrijk om kennis op dit gebied te verwerven en om steeds maar bezig te zijn om nog vernuftiger snufjes te ontwikkelen. Doordat robots zelf niet beschikken over een creatief denkvermogen, zullen zij de mens nooit volledig kunnen vervangen.

Het kantoor van de toekomst

Kantoren zullen in de toekomst niet verdwijnen, maar de manier van werken zal wel veranderen. Er wordt meer flexibiliteit gevraagd, doordat het werk op iedere plaats en op ieder moment kan worden uitgevoerd. Flexibel werken vraagt van de werknemer niet alleen inzet, maar het vergt ook discipline. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer de balans tussen werk en vrije tijd goed in de gaten houdt. Door de digitalisering is de tijd jachtig geworden en krijgt u de hele dag prikkels binnen. Zorg ervoor dat u voldoende rust neemt en durf ook rustig eens nee te zeggen. Door het flexibele werken, zal het maandsalaris ook verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een vergoeding per uur of per klus. Dat houdt in dat u als werknemer meer bezig bent om zelf uw verdiensten te bepalen. Kortom: in het kantoor van de toekomst krijgt de werknemer meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid. Het is altijd zaak om een goede balans te bewaren. Vraag en aanbod verplaatsen zich wellicht naar andere gebieden, maar helemaal verdwijnen zal het nooit. Om een taak goed uit te kunnen voeren, is het essentieel dat de benodigde informatie op de juiste plaats aanwezig is. In het kantoor van de toekomst is dat dus digitaal. Wilt u meer weten over het digitaliseren van uw dossiers? Natuurlijk kunnen wij u niet alleen advies geven, maar de digitalisering ook voor u uitvoeren.

Inschrijven voor nieuwsbrief