Een sociaal platform om krachten te bundelen en innovatie te laten accelereren

Overal om ons heen barst het van de innovaties binnen bedrijfstakken. Über, de Hema-Notaris en Airbnb zijn enkele voorbeelden. Reden voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een dialoog aan te gaan. Een dialoog met professionals in de juridische sector, deze mensen aan elkaar te verbinden om op deze wijze ook de innovatie in het rechtsbestel te stimuleren. Voor deze dialoog ben ik uitgenodigd en die ervaring wil ik graag delen.

Innovatiedialoog van de Nederlandse Rechtspraak

Om tot nieuwe inzichten te komen en innovatie te laten accelereren is het in dialoog gaan ontzettend belangrijk. Van elkaar leren, elkaars standpunten in acht nemen en elkaar helpen. Wat is er mooier dan samen aan een innovatie en een verbetering te werken? De manier waarop het Ministerie van Veiligheid en Justitie deze innovatiedialoog aangepakt heeft, vond ik erg inspirerend en deel ik daarom graag met jullie.

Het thema dat centraal stond was hoe we met behulp van moderne technologie hulp aan rechtzoekenden kunnen verbeteren. Het platform LinkedIn werd ingezet als middel om met elkaar te communiceren en te discussiëren. Dit was nieuw, een experiment vanuit het Ministerie. Iedere deelnemer aan dit dialoog, 170 in totaal, ontving een uitnodiging voor een besloten groep waar verschillende vragen opgeworpen werden. Een goede zet! De interactie die ontstond, de meningen van anderen die je kon lezen en interpreteren en de mogelijkheid om mét elkaar een connectie te maken; dat was een erg goede start van het in dialoog gaan met elkaar.

Uiteindelijk werden er drie hoofdvragen door professionals gesteld:

Zien jullie kansen voor verbeteringen in je dagelijks werk of in je keten? Jan van Coeverden, Hoofd van de afdeling Informatievoorziening bij het Landelijke Dienstencentrum voor de Rechtspraak. 

Waar heeft een rechtzoekende behoefte aan en hoe kunnen we daarop inspelen? André Moerman, Docent Schuldinfo.nl, Manager Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening

Wat kunnen we leren van innovaties in andere domeinen? Jeroen Zweers, Directeur Innovatie bij Kennedy van der Laan

Veiligheid is belangrijk bij het delen van informatie

Bij het onderwerp ‘delen van informatie binnen ketens’ kwam direct het aspect veiligheid om de hoek kijken. Erg interessant én actueel. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Meldplicht Datalekken die 1 januari 2016 van kracht gaat. De aandacht ten aanzien van privacy is toenemend en dat was ook hier duidelijk merkbaar! Toen er gekeken werd naar wat we binnen de juridische branche kunnen leren van andere branches, bleek dat het wiel echt niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Informatie van buiten naar binnen halen is een van de eerste zaken waarna gekeken dient te worden. Daarna kunnen aanpassingen, details en afwijkingen toegevoegd worden.

Als vervolg op deze LinkedIn discussiegroep werden er workshops georganiseerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Van de 170 deelnemers, deden hier ongeveer 40 mensen aan mee. De oorspronkelijke opzet was circa 500 mensen uit te nodigen, waarvan zich 170 deelnemers hebben aangemeld voor de LinkedIn groep. Er werd afgetrapt met een gezamenlijke sessie, waarna de groep zich splitste. Van te voren kon je namelijk inschrijven voor één discussieonderwerp waar een workshop over gehouden werd. Een waardevolle opzet, want de mensen heb je eerst ‘leren kennen’ in de LinkedIn groep en zag je vervolgens op die dag samen, waar het experiment (LinkedIn Groep) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd besproken, maar waar ook tijd was om met elkaar te netwerken.

Innovatie moet een plek krijgen binnen de juridische branche

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zet zich in om innovatie een plek te geven binnen de juridische branche én juridische professionals zetten zich in om samen verbeteringen door te voeren. Ik hoop echter op een accurate follow-up.  Tijdens het netwerken heb ik gemerkt dat de organisatoren ook blij verrast en enthousiast waren over deze opzet. De afsluitende workshops zijn als heel positief ervaren. Want zaken die besproken zijn, verdienen het om een vervolg te krijgen en ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden met de juiste mensen, met de juiste partijen. Ik zou hier zelf graag aan willen bijdragen.

Inschrijven voor nieuwsbrief