Week van de Digitale Overheid

Vandaag, 23 november 2020, is het de start van de Week van de Digitale Overheid. Dit initatief wordt georganiseerd door stichting Digitale Overheid in samenwerking met Perron 2030 en SkillsTown. De week bestaat uit een online congres. Op deze manier zijn ruim 1.000 ambtenaren door het hele land in deze week bezig met digitalisering. De Week van de Digitale Overheid duurt van 23 november tot 27 november.

Stichting Digitale Overheid

De stichting Digitale Overheid is opgericht in 2013 als niet-gouvernementele organisatie. Hun doel is om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid. Ze sluiten hierbij aan bij de ambitie en initiatieven die zijn vastgelegd in het Regeerakkoord van 2017-2021. Daarnaast houdt de stichting rekening met de beleidsontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatisering en automatisering bij de Rijksoverheid en de gemeenten. Op basis hiervan organiseren ze ontmoetingen tussen bestuurders en overheidsmedewerkers op nationaal en internationaal niveau. Ook is de stichting verantwoordelijk voor het functioneren van de Academie Digitale Overheid. Dit is een digitaal leerplatform dat speciaal ontwikkeld is voor overheidsmedewerkers.

Het draait om jou

De wereld is in een hoog tempo aan het digitaliseren en dit is ook terug te zien bij de (semi)overheidsinstellingen. Niet alleen het archief wordt gedigitaliseerd, maar ook de dienstverlening en werkprocessen verlopen steeds vaker digitaal. Dit betekent voor veel ambtenaren dat ze moeten wennen aan een nieuwe manier van werken en zich wendbaar op moeten stellen. Het thema van de Week van de Digitale Overheid in 2020 is dan ook: Het draait om jou.

Digitaal archief

De Week van de Digitale Overheid is hét moment om als (semi-)overheidsinstelling uw archief op orde te brengen. Digitaliseren en/of digitaal archiveren is hiervoor een uitstekende oplossing. Het bewaren van de dossiers in papieren vorm zorgt namelijk voor een steeds maar toenemende berg aan informatie, waarin het overzicht moeilijk te bewaren is. Daarnaast bespaart u door het digitaliseren en/of digitaal archiveren een hoop ruimte en voldoet u volledig aan de wet- en regelgeving.

Archive-IT

Archive-IT heeft veel ervaring met het digitaliseren en digitaal archiveren van documenten voor (semi)overheidsinstellingen. Dit betreft vaak documenten die een verplichte bewaartermijn hebben en volgens de wetgeving en voor de bedrijfsvoering bewaard dienen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuvergunningen of WMO-dossiers, maar ook afwijkende formaten zoals bouwtekeningen. Daarnaast behoort ook substitutie scannen tot onze expertise.

Neem contact op met een van onze gespecialiseerde medewerkers voor meer informatie!

Inschrijven voor nieuwsbrief