In de zorgmarkt vinden vele ontwikkelingen plaats op het gebied van Domotica. Domotica, ook wel zorg op afstand genoemd, zal steeds meer worden ingezet om het zorgproces efficiënter en effectiever in te richten, te ondersteunen en het leven van cliënten te veraangenamen.

Domotica neemt toe

Door de ontmanteling van de grotere complexen en de verplaatsing van cliënten naar woonwijken en woonzorgzones zal de behoefte en daadwerkelijke toepassing van Domotica toenemen. Cliënten moeten en willen vaak ook langer ‘zelfstandig’ thuis blijven wonen. Door verschillende hulpmiddelen en intelligente toepassingen te integreren in het ‘normale’ leven, maakt dit het ook daadwerkelijk mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan nachtpadverlichting, teleconference met de huisarts of automatische deurvergrendeling dat het inroepen van hulp en verzorging vergemakkelijkt.

Focussen

Echter, draagt Domotica er onder andere ook aan bij dat de zorg meer op afstand zal komen te staan, uitgezonderd van de situaties waarbij directe zorgverlening of ondersteuning noodzakelijk is. Desondanks verandert door de invoering van Domotica ook de rol van de zorgprofessional. Domotica neemt een aantal taken van de zorgverlener en/of de cliënt over. De zorgverlener kan zich daardoor richten op andere taken en meer focussen op de zorg.

Digitaler, innovatiever en intelligenter

Het is een mooie ontwikkeling dat mensen zich langer zelfstandig kunnen redden, maar extramurale zorg zal natuurlijk niet zomaar verdwijnen. Het verlenen van zorg op locatie, bij mensen thuis kan namelijk een prima aanvulling zijn op de toepassingen die Domotica realiseert. De wereld om ons heen wordt digitaler, innovatiever en intelligenter. We moeten met de tijd mee, daar waar we aansluiting vinden. Digitaal informatiemanagement is daar een voorbeeld van. Iets dat perfect aansluit bij Domotica.

Toegang tot informatie via mobiele devices. Aantekeningen maken en direct synchroniseren met het centrale archief. Geen onveilige, rondslingerende papieren dossiers en onleesbare handschriften meer, geen incomplete en zoekgeraakte informatie meer. Dat is vooruitstrevend. Maar zeker ook noodzakelijk. De technologie haalt ons in en je kunt zeker niet overal in meegaan. Hetgeen vandaag hip en innovatief is, is morgen alweer achterhaald.

Prioriteit nummer één

Toch is stilstaan de grootste fout die je kunt maken. Stilstaan betekent achteruitgang. Om jouw eigen organisatie zeker te stellen voor de toekomst en toekomstige technologieën moeten er stappen gezet worden. Efficiënt en effectief werken moet daarbij centraal staan. Maar het allerbelangrijkste is de zorg voor de cliënt, die mag absoluut niet lijden onder efficiënt werken. Het belang van de cliënt moet doel en prioriteit nummer 1 zijn.

Inschrijven voor nieuwsbrief