Archive-IT is grootverwerker van persoonsgegevens en daarom is het essentieel dat de bescherming van deze gegevens van het hoogste niveau is. Vanaf 2014 zijn wij ISO 27001 gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan dé internationale norm voor informatiebeveiliging.

Controle en toetsing

Jaarlijks vindt er een audit plaats door een externe partij (BSI) om te toetsen of wij het ISO 27001 certificaat mogen behouden. Toch is die jaarlijkse auditering geen stressmoment voor Archive-IT, want wij zorgen er voor dat het hele jaar door alle procedures goed nageleefd worden. Daarom hebben we binnen Archive-IT hebben een team van interne auditeurs die de procedures binnen onze organisatie continu bewaken en toetsen. Dit doen zij aangekondigd én onaangekondigd. Daarnaast helpen ook onze klanten hier aan mee, door zelf een audit uit te voeren bij Archive-IT!

Sanquin

Op 17 mei 2018 heeft Sanquin Plasma Products ons – als klant – geauditeerd bij Archive-IT op locatie. Zij vinden het belangrijk om datgene wat wij zeggen ook daadwerkelijk in de praktijk te toetsen en te ervaren: “Archive-IT is een goed georganiseerde organisatie die haar verantwoordelijkheden nakomt en zich netjes houdt aan alle regelingen met betrekking tot ISO 27001 en de Europese GMP principes (Good Manufacturing Practice). Gebaseerd op de leveringsprestaties kan Archive-IT worden gekwalificeerd als service leverancier voor het opslaan van gegevens.”We kunnen dus concluderen dat Archive-IT met verve voor deze audit is geslaagd!

Inschrijven voor nieuwsbrief