Op 6 november is het de Dag van de BHV. We zetten daarom niet één persoon in de spotlight, maar het hele BHV team van Archive-IT. Het BHV team bestaat uit vier toppers: Juul Rovers, Patrick Thijssen, Eljesa Muzlijaj en Hein Boots. Wij hebben ze geïnterviewd!

Waarom zijn jullie BHV’er geworden?

“De meest belangrijke reden waarom wij ervoor hebben gekozen om lid te worden van het BHV team is dat wij er tijdens werktijd willen zijn voor onze collega’s. Als er op de werkvloer een ongeval of een andere situatie voordoet, springen wij graag bij om een handje te helpen en alles in goede banen te leiden. Dit geldt niet alleen hier op de werkvloer, maar ook in het privéleven is het belangrijk om te weten wat je moet doen in bepaalde situaties. Daarbij kan het ook helemaal geen kwaad om meer te leren over hulpverlening en alles wat met verschillende noodsituaties te maken heeft.”

”Op een gegeven moment had het BHV team te weinig leden, wat natuurlijk kan zorgen voor gevaarlijke situaties waarin mensen de nodige hulpverlening niet krijgen. Dit tekort is nu grotendeels opgelost! We zouden graag nog één lid aan het team toevoegen om de bezetting in alle gebouwen te optimaliseren.”

Wat is het belang van een BHV team?

“In een noodsituatie waar iemand dringend hulp nodig heeft, moet er snel en op de juiste manier gehandeld worden. Als BHV’er kunnen wij tot een bepaald punt helpen, wij zijn natuurlijk geen professionele hulpverleners. Weten welke keuzes je moet maken is van groot belang. Wij zijn er dan om de persoon rustig te houden tot er professionele hulpverlening komt. Hierbij is het belangrijk om zelf de rust te bewaren en het overzicht te houden. Wij als leden van het BHV team kunnen geen ziektebeelden herkennen, dit laten we graag over aan de hulpverleners. Binnen Archive-IT komt het af en toe voor dat een collega helemaal alleen in een archiefhal werkt. Wij sporen deze collega dan aan om het man-down systeem bij zich te dragen. Dit apparaat verzendt een noodbericht naar alle BHV-leden als het man-down apparaat 30 seconden geen beweging detecteert. Gelukkig zijn niet alleen ernstige gevallen gebaat met het bestaan van een BHV team. Wij leren bijvoorbeeld ook hoe je lichte verwondingen het beste kunt behandelen en zorgen ervoor dat de verbanddozen in orde zijn.”

“Er kunnen zich natuurlijk diverse gevaarlijke situaties voordoen waarbij het gebouw ontruimd moet worden. Het is natuurlijk van groot belang dat er een aantal collega’s weten hoe zij moeten handelen en dit ook op een hoog tempo kunnen uitvoeren om te zorgen voor de veiligheid van de collega’s.”

Op welke manier zorgen jullie ervoor dat de BHV kennis op peil blijft?

“Eén keer per jaar heeft het hele team een herhalingscursus. Hier worden verschillende hulpverlenende vaardigheden herhaald en geoefend. Met deze cursussen komen vooral de eerste hulp, reanimatie en brandbestrijding aan bod. Alles rondom deze onderwerpen wordt nog eens in detail uitgelegd. Naast de jaarlijkse cursus hebben wij ook nog een maandelijkse meeting met alle leden van het BHV team. Hier worden dan algemene zaken besproken of we evalueren een eerdere gebeurtenis. Met deze evaluaties proberen we er achter te komen wat beter kan, of wat juist heel goed ging. Ook doen we oefeningen met het team waar we bijvoorbeeld een ontruiming uitvoeren. Door deze verschillende activiteiten zorgen we ervoor dat we altijd up to date blijven, zodat we meteen kunnen schakelen als zich een situatie voordoet. Wij als team vinden dat dit heel belangrijk is voor de veiligheid van ons en van onze collega’s.”

Hebben jullie de kennis en skills wel eens moeten toepassen?

“Wij hebben als BHV team gelukkig nog nooit hulpverlening toe moeten passen in een ernstige situatie. Het is wel voorgekomen dat we niet wisten wat er precies aan de hand was met de desbetreffende persoon. Dan is het de bedoeling dat je de persoon rustig houdt, de hulpdiensten belt en hun instructies opvolgt. Gelukkig was er in die gevallen uiteindelijk niks aan de hand en werd de situatie snel opgelost. Wij hebben regelmatig wat minder ernstige EHBO gevallen meegemaakt die snel en eenvoudig behandeld konden worden.”

Nice to know: We hebben twee jaar geleden een klein brand incident gehad op het buitenterrein. Hier kwam Hein in actie om de brand te blussen. Goed gedaan Hein!

Zijn jullie nu meer bewust van een BHV team nu jullie er zelf deel van uit maken?

“Ja absoluut! Eerder vertelden we al dat we jaarlijks een cursus volgen om de kennis op peil te houden. Als deze cursus is afgelopen, besef je weer dat je hele belangrijke en zinvolle vaardigheden leert. Een klein voorbeeld is het AED-apparaat. Iedereen ziet dat apparaat wel eens hangen, nu beseffen we ook dat het van groot belang is dat we weten hoe je zoiets op de juiste manier gebruikt. Dit besef is er niet alleen in de werkomgeving, maar ook in privésferen. Onze conclusie is dat het belangrijk is om meer te weten over hulpverlening zodat je kan optreden in bepaalde situaties en wie weet wel een leven kunt redden!”

Inschrijven voor nieuwsbrief