Zoals u wellicht weet gaat op 25 mei 2018 de nieuwe privacywet gelden. Deze wet geldt niet alleen voor Nederland maar voor heel Europa en is gebaseerd op de privacywet van 1995. Maar wat houdt die privacywet nu echt in? Archive-IT laat u zien wat de privacywet is en welke betrekking deze wet heeft op archivering en digitalisering.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG – ook wel bekend als de GDPR – is de nieuwe privacywet. Deze wet is een verdieping op de privacywet van 1995. In deze wet worden de privacy rechten van het individu en bedrijven uitbereid en versterkt. Voor verschillende bedrijven heeft deze wet een grote impact. Bedrijven mogen op basis van – toestemming van de gebruiker, vitale belangen, wettelijke verplichting, overeenkomst, algemeen belang en gerechtvaardigd belang – persoonsgegevens verzamelen.

Maatregelen bij Archive-IT

Omdat Archive-IT verwerker is van privacygevoelige informatie en het bedrijf dagelijks werkt met privacygevoelige informatie van onze klanten, kunnen wij ons niet veroorloven dat er informatie lekt of hier onzorgvuldig mee omgegaan wordt. De maatregelen die getroffen worden met betrekking tot het beschermen van gegevens zijn dan ook van het hoogst haalbare niveau. Archive-IT is al langer bezig met het beschermen van persoonsgegevens en heeft hier al in een vroeg stadium in geïnvesteerd. Toch zijn er voor de ingang van deze nieuwe wet nog enkele extra maatregelen getroffen. De certificeringen ISO 27001 en NEN 7510 zijn al jaren van groot belang binnen onze organisatie. Enkele extra maatregelen die getroffen zijn; er zijn bewerkersovereenkomsten gesloten, er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld, een retentiebeleid is gerealiseerd en is ons privacy beleid is nog verder aangescherpt zodat het volledig aansluit op de AVG.

Archive-IT heeft ervoor gekozen geen risico’s te nemen en de maatregelen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming zeer serieus te nemen. Organisaties spreken hun vertrouwen in Archive-IT uit door hun privacygevoelige informatie in onze handen te leggen. Wij zetten alles op alles om dit vertrouwen waar te maken.

Inschrijven voor nieuwsbrief