Informatiehuishouding wordt steeds belangrijker, aangezien informatie zich tegenwoordig overal en op verschillende media bevindt. Juist daarom moeten we ervoor zorgen dat informatiebeheer, dossierbeheer en digitaal werken in ons voordeel gaat werken. Het moet ondersteunend zijn en zeker niet belastend. Vooruitstrevend en efficiënt, in plaats van tijdrovend. Dat is waar de revalidatiecentra anno 21 eeuw voor kiezen!

Elektronische toegankelijkheid

Elektronische omgevingen zijn bij revalidatiecentra niet onbekend. Veel organisaties werken met het Revalidatie EPD, Ecaris of Chipsoft. Maar alleen een elektronisch patiënten dossier is geen oplossing. Wat gebeurd er met de papieren dossiers uit het verleden? Wat gebeurd er met de papieren nieuwe documenten die nog altijd binnenstromen? Hiervoor is een geïntegreerde oplossing ontwikkeld, die ervoor zorgt dat uw papieren dossiers gedigitaliseerd worden en toegankelijk zijn binnen de elektronische omgeving waar u mee werkt. Via een handige bij-scan functie kan ook de nieuwe informatie direct bij het desbetreffende dossier ingescand worden. Zo heeft u binnen één systeem, alle functionaliteiten beschikbaar.

Een stapje verder

Maar we gaan nog een stapje verder. Uw dossiers zijn toegankelijk in uw vertrouwde systeem. Maar om écht overal en altijd bij uw informatie te kunnen, deze te kunnen bewerken en vervolgens ook weer met andere geautoriseerde te kunnen delen, is van een ander niveau. Een niveau waar de revalidatiebranche om vraagt. Want medewerkers in revalidatiecentra werken vaak op verschillende locaties, of zijn druk in de weer met behandelingen. Dat betekent dat mobiele toegankelijkheid tot informatie nodig is. Pakken dossiers onder de arm, of het verwerken van invulformulieren zijn verleden tijd. De digitale dossiers zijn namelijk veilig toegankelijk op een pc, tablet en iPad. Hiermee kunnen er op locatie aantekeningen gemaakt worden in het desbetreffende dossier. Zelfs zonder internetverbinding.

Toegevoegde waarde

Archive-IT is al geruime tijd succesvol in de revalidatiebranche en is dan ook een volwaardige gesprekspartner. Denk hierbij aan de privacygevoeligheid van de informatie, aan de eenvoudigheid waarmee noodprocedures gemaakt dienen worden, aan de gebruiksvriendelijkheid van de software. Dat is allemaal mogelijk.

Deze centra gingen u voor!

Eerst zien dan geloven? READE is één van de revalidatiecentra die reeds succesvol met onze oplossingen werkt. Lees hier hun verhaal! Of lees hier het verhaal van Rijndam!

Inschrijven voor nieuwsbrief