Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) officieel van kracht gegaan. In deze wet worden de privacy rechten van het individu en bedrijven uitgebreid en versterkt. Voor verschillende bedrijven heeft deze wet een grote impact. Bedrijven mogen op basis van – toestemming van de gebruiker, vitale belangen, wettelijke verplichting, overeenkomst, algemeen belang en gerechtvaardigd belang – persoonsgegevens verzamelen.

Persoonsgebonden gegevens

Archive-IT digitaliseert en archiveert dagelijks vele dossiers. Dossiers boordevol privacygevoelige informatie. Informatiebeveiliging heeft bij Archive-IT altijd al een vooraanstaande rol gehad binnen alle bedrijfsprocessen. In 2014 ontvingen wij voor onze hoge mate van beveiliging het ISO 27001 en NEN 7510 certificaat; certificeringen die we tot op de dag van vandaag hebben en ook in de toekomst gaan behouden. Een kroon op ons harde werk. Toen de AVG zijn intrede deed heeft Archive-IT zich ook daarin vastgebeten en met trots kunnen wij daarom ook zeggen dat wij AVG compliant zijn. Een belangrijk gegeven voor onze klanten, die hun waardevolle en privacygevoelige informatie aan ons toevertrouwen.

Functionaris gegevensbescherming

Eén onderdeel van de AVG is de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Archive-IT heeft de verplichting een FG aan te stellen aangezien wij grootverwerker zijn van persoonsgebonden gegevens. Wij stellen daarom graag de heer Drs A. (Alex) E. Klaassen aan u voor. De heer Drs A. (Alex) E. Klaassen is onze Functionaris Gegevensbescherming en is Managing Partner bij de Firma NewDay IT Risk & Assurance Services. NewDay helpt bedrijven met Informatiebeveiliging, Privacy, IT en audits. Het kennen en beheersen van IT risico’s om daarmee de bedrijfsvoering te verbeteren; daar is het NewDay om te doen. Alex is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (registratienummer FG003942) en heeft een toezichthoudende rol binnen Archive-IT. Hij ziet er op toe dat de maatregelen en processen volledig volgens de AVG worden nageleefd.

Inschrijven voor nieuwsbrief