Het Sociaal Fonds van Archive-IT steunt jaarlijks goede doelen door middel van een financiële donatie. Deze mogelijkheden worden gevormd door het personeel en de directie. Jaarlijks betaalt het personeel een deel van de winstuitkering aan het Sociaal Fonds waarna dit bedrag wordt verdubbeld door de directie. Het Sociaal Fonds zorgt ervoor dat er een bijdrage wordt geleverd aan goede doelen. Eén van de initiatieven die Archive-IT dit jaar steunt is een lange termijn investering. Archive-IT heeft namelijk vijf Roemeense kinderen geadopteerd!

De Stichting Heart for Romania is opgericht in het jaar 1998. De economische omstandigheden in Roemenië zijn voor het merendeel van de inwoners slecht. Het gemiddelde inkomen is vrij laag en maatschappelijke instellingen zijn voornamelijk afhankelijk van hulp uit het buitenland. Het doel van de Stichting is dan ook: “Het verlenen van kleinschalige humanitaire hulp aan personen en instellingen in de sociale-, medische- en onderwijssector in de regio Sibiu.”

Een van de projecten van de Stichting Heart for Romania is het adoptieproject. Door maandelijks een bedrag van €20,- per kind te doneren aan de stichting is het kind verzekerd van één maaltijd per dag en kan het naar school gaan. Als gevolg van de economische crisis heeft de regering, in 2010, verschillende maatregelen getroffen die betrekking hadden op de gehele bevolking. Uitkeringen werden verlaagd en sociale programma’s beëindigd. Kinderen, bejaarden, gehandicapten en zieken zijn hiervan de grootste slachtoffers.

Archive-IT heeft ervoor gekozen om vijf kinderen financieel te adopteren. Deze kinderen zijn afkomstig uit arme gezinnen met een gemiddeld inkomen van €150,- per maand. Zij leven in kleine huisjes, vaak van karton, golfplaten of plastic, waar geen nutsvoorzieningen zijn.

Even voorstellen

Codrut-Marian Tavala – Geboren op 14 augustus 2005

Codrut woont samen met zijn ouders, broer en zussen. Het gezin bestaat uit zes gezinsleden die in twee kamers van een voormalige boerderij wonen. De woonomstandigheden zijn zeer bescheiden, er zijn geen nutsvoorzieningen. Codrut gaat in Rusi naar school en zit in de vijfde klas.

Raluca Banea – Geboren op 17 augustus 2006

Raluca woont samen met haar ouders en broer. Ze wonen in het huis van haar grootouders. De woning is minimaal ingericht en eigenlijk ongeschikt om te wonen. Raluca gaat naar school en zit in de vijfde klas.

Florin Dicoi – Geboren op 4 april 2004

Florin maakt deel uit van een disfunctionerend gezin. Zijn ouders zijn gescheiden, hij woont samen met zijn moeder en haar vriend. Daarnaast zorgt zijn moeder voor nog twee kinderen. Het gezin woont in het huis van de grootouders. Hier hebben zij twee kamers ter beschikking. Florin gaat naar school, hij studeert op het Gymnasium.

Natalia Christina Trifan – Geboren op 20 december 2011

Natalia woont samen met haar vader bij haar grootouders. Haar moeder is in 2016 overleden. Het gezin woont in een minimaal ingericht huis met slechts één kamer. Natalia gaat naar de kleuterschool.

Mihaela Vasii – Geboren op 10 maart 2009

Mihaela is niet erkend door haar biologische vader. Ze woont met haar moeder en zusje bij haar grootouders. Ze delen met vijf personen één kamer en er is geen voorziening voor stromend water. Mihaela heeft een ontwikkelingsachterstand en kan niet verder in de derde klas op school.

Inschrijven voor nieuwsbrief