SUEZ: vertrouwelijke vernietiging

SUEZ is een wereldwijde speler op het gebied van afvalverwerking. Zij streven naar het zo veel mogelijk recyclen van afval om te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Daarnaast hebben zij zich ook gespecialiseerd in vertrouwelijke vernietiging van privacygevoelige documenten. Een service die door veel bedrijven wereldwijd gebruikt wordt.

Gesloten circuit

Het partnerschap tussen SUEZ en Archive-IT kenmerkt zich doordat we dezelfde waarden delen. Als Archive-IT zorgvuldig en veilig gedigitaliseerd en/of gearchiveerd heeft, is archiefvernietiging vaak het laatste stadium van het document. De gehele keten moet veilig zijn, dus daarom is het belangrijk dat ook de archiefvernietiging op een veilige manier en in gesloten circuit plaatsvindt. SUEZ is specialist in vertrouwelijke archiefvernietiging en heeft dan ook alle certificeringen om dit te bewijzen.

Certificaat van vernietiging

Archive-IT gaat pas over tot vernietiging als de klant hier schriftelijk opdracht voor gegeven heeft. Zodra de vernietiging is uitgevoerd, ontvangt de klant altijd een certificaat van vernietiging.


Neem contact met ons op